B Complex


Aktivne supstance: Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Nikotinamid, Kalcijum pantenoat, Vitamin B12, PABA

profilaksa i lečenje hipovitaminoze B vitamina i avitaminoze B vitamina,
- povećana potrošnja vitaminima B grupe,
- poremećana resorpcija vitamina u različitim oboljenjima gastrointestinalnog trakta i jetre,
- beriberi, neuralgija, polineuritis, neurodermatoze. Preosetljivost na aktivnu supstancu ili na bilo koju pomoćnu supstancu.
Hipervitaminoza nekog od vitamina.
Pacijenti preosetljivi na kobalt ili na para-aminobenzoevu kiselinu ne smeju uzimati obložene tablete. 

Preveliko unošenje vitamina može dovesti do toksičnih reakcija, koje su češće sa liposolubilnim nego sa hidrosolubilnim vitaminima. Prevelike doze vitamina B-Complex mogu se izlučiti putem bubrega. Tokom
primene leka B-Complex, urin može dobiti žutu boju (zbog riboflavina). Tokom lečenja nikotinamidom, povremeno treba pratiti nivoe hepatičkih enzima, nivoe glukoze u krvi i nivoe mokraćne kiseline u plazmi.
Posebna upozorenja o pomoćnim supstancama B-kompleks obložene tablet sadrže laktozu i saharozu. Pacijenti koji boluju od retkog naslednog oboljenja netolerancije na galaktozu, Lapp laktoznog deficita ili loše glukoznogalaktozne resorpcije, ne smeju koristiti ovaj lek. Azo boje E102, E110 i E151 mogu izazvati alergijske reakcije, uključujući astmu.
Alergijske reakcije se češće javljaju kod osoba preosetljivih na acetilsalicilnu kiselinu.

Dejstvo levodope može biti umanjeno ako se primenjuje istovremeno sa lekom B-Complex (zbog piridoksinhidrohlorida). Piridoksin-hidrohlorid smanjuje delotvornost altretamina. Neki lekovi, kao što su izoniazid,
penicilamin i oralni kontraceptivi, povećavaju potrebu za piridoksinom.
Produženo uzimanje antimikrobnih lekova koji prouzrokuju promene intestinalne flore, a time i resorpcije, dovodi do sekundarnog nedostatka vitamina grupe B.
Istovremena upotreba B-Complex obloženih tableta i sulfonamida može umanjiti efekat sulfonamida (zbog para-aminobenzoeve kiseline). 

Trudnice i žene koje doje mogu uzimati B-Complex.

Nema dokaza da B-complex može imati bilo kakvog uticaja na sposobnost za vožnju i rad na mašinama.

Deca starija od 14 godina i odrasli: 1-2 obložene tablete 2 do 3 puta na dan.
Deca od 5 do 14 godina: 1 obloženu tabletu jednom dnevno.
Celu tabletu progutatu sa malo tečnosti

Hronična pigmentovana purpura je zabeležena posle unošenja velikih doza tiamin-hidrohlorida tokom 3 godine.
Pri dugotrajnom predoziranju nikotinamida (> 3 g dnevno), mogu se javiti mučnina, povraćanje, dijareja i drugi gastrointestinalni poremećaji i gastrointestinalni sindrom sličan gripu. Veoma retko, hiperglikemija,
povećanje hepatičkih enzima i oštećenje jetre javljaju se pri veoma velikim dozama; međutim, ovi simptomi su se poboljšali posle prekida lečenja nikotinamidom.
Dugotrajna primena suviše velikih doza piridoksin-hidrohlorida može dovesti do nastanka perifernih neuropatija, gastroinetstinalnih poremećaja, deficita folne kiseline i kožnih reakcija. 

Neželjena dejstva koja mogu da se jave tokom terapije sa lekom B-Complex razvrstana su po učestalosti u sledeće grupe:
- veoma često (≥ 1/10),
- često (≥ 1/100 do < 1/10),
- povremeno (≥ 1/1.000 do < 1/100),
- retko (≥ 1/10.000 do < 1/1.000),
- veoma retko (< 1/10.000),
- nepoznato (ne može se proceniti na osnovu raspoloživih podataka).
Unutar svake grupe učestalosti neželjena dejstva su prikazana po opadajućem stepenu ozbiljnosti.
Učestalost neželjenih dejstava na pojedine sisteme organa:
                                                                        Veoma retko
Poremećaji nervnog sistema                              Glavobolja
Poremećaji na nivou oka                                   Zamagljen vid
Poremećaji na nivou uha
i centra za ravnotežu                                        Vrtoglavica
Gastrointestinalni poremećaji                           Dijareja, povraćanje,
                                                                       mučnina
Poremećaji na nivou
kože i potkožnog tkiva                                      Dermatitis
Imunološki poremećaji                                      Reakcije preosetljivosti
U slučaju pojave teških neželjenih reakcija, potrebno je obustaviti primenu leka.

Potražite neki drugi lek