Synopen mast


Aktivna supstanca: Hloropiramin hlorid

Synopen®, 1%, mast 

Synopen sadrži hloropiramin, antihistaminik jakog dejstva.

Hloropiramin deluje tako što blokira dejstvo histamina, supstance koja se stvara u našem organizmu i koja učestvuje u nastanku alergijske reakcije. Kada se primeni na kožu deluje tako da ublažava alergijske tegobe. 

Mast smiruje ili otklanja svrab već 5-10 minuta nakon primene.

Synopen mast se upotrebljava za ubode insekata i svrab, za kratkotrajno ublažavanje lokalizovanog svraba ili simptoma koji nastaju ubodom insekata.
Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Lek Synopen ne smete koristiti: 

Primena je kontraindikovana ukoliko ste preosetljivi na hloropiramin ili na neku od pomoćnih supstanci leka. Synopen mast ne smete nanositi na kožu koja je inficirana, koja vlaži ili ako imate ekcem.

Synopen mast se ne sme primenjivati na velike površine kože i otvorene rane. U slučaju da se javi alergijska reakcija kože kao posledica primene ovog leka, neophodno je prestati sa terapijom.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Synopen

Lek Synopen mast sadrži pomoćne supstance metilparahidroksibenzoat i propilparahidroksibenzoat koje mogu izazvati alergijske reakcije, čak i odloženo.    

Ukoliko ste nekad imali alergijske reakcije na neku od ovih materija, ne bi trebalo da koristite Synopen mast.

Interakcije sa drugim lekovima nisu poznate.


Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom. 

Lek Synopen u toku trudnoće i dojenja treba da primenjujete samo ukoliko je to neophodno, u malim količinama i što kraćem vremenskom periodu.

Synopen mast nema uticaja na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Ukoliko mislite da lek Synopen suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu. 

Synopen mast se u tankom sloju nanosi i utrljava na oboleli deo kože dva ili tri puta na dan. Nakon nanošenja masti, oprati ruke! 

Ukoliko se simptomi uz upotrebu Synopen masti pogoršavaju ili ukoliko se ne ublaže u toku 3 dana primene leka, potrebno je konsultovati lekara.

Vaš lekar će Vas posavetovati o trajanju terapije preparatom Synopen

Predoziranje prilikom upotrebe Synopen masti nije zabeleženo. 

Ukoliko ste zaboravili da nanesete Synopen mast učinite to čim se setite.

 

Vaš lekar će odlučiti o prekidu terapije lekom Synopen.

Kao i svi lekovi, i Synopen mast može da ispolji neželjena dejstva.

Moguć je razvoj fotoosetljivosti (osetljivost kože pri izlaganju sunčevoj svetlosti) zatim reakcije preosetljivosti (alergijske reakcije), naročito kožne (osip).

Posle primene na velike površine kože, prijavljena su sistemska neželjena dejstva.

Ako primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na Synopen mast, a nisu pomenuti u ovom uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.

Potražite neki drugi lek