filteri close

Retinopatije

Bolesti mrežnjače koje su nasledne, infektivne, posledica starosti ili neke traume ili povezane sa nekom drugom bolešću (npr. dijabetes) obuhvataju pojam retinopatije. Ove bolesti dovode do smanjenja oštrine vida, a ukoliko se ne leče do njegovog potpunog gubitka.

Ablacija mrežnjače

Karakteriše je podvlačenje tečnosti iz staklastog tela pod mrežnjaču što je najčešće posledica cepanja mrežnjače. Simptomi su pojava tačkica i svetlaca pred očima praćena stvaranjem tamne zavese u vidnom polju. Ovo stanje posledica je starenja ili jake miopije (kratkovidosti). Do rascepa mrežnjače može doći i usled neke traume oka, operacije ili neke bolesti. Ablacija mrežnjače može dovesti do slepila i mora se hitno sanirati operacijom ili ubrizgavanjem gasa.

Leteće mušice

Leteće mušice su tamne ili svetle tačkice, linije ili mreže koje plutaju po vidnom polju. Benigne su i pojavljuju se kao posledica nakupljanja želatinozne mase u staklastom telu. Pojava malih crnih tačkica koje plutaju znak su krvarenja u  staklastom telu usled pucanja krvnog suda prilikom ablacije mrežnjače.

Retinitis 

Retinitis je upala mrežnjače. Javlja se u kombinaciji s upalom vežnjače i obično je posledica urođene infekcije uzrokovane parazitom koji izaziva toksoplazmozu. Ređe je uzrokovan bakterijom, gljivicom ili virusom.

Dijabetična retinopatije

Bolest se manifestuje u vidu različitih oštećenja na mrežnjači koje nakon nekoliko godina dovode do slabljenja vida. Podstaknuta je povišenim krvnim pritiskom, a javlja se kod dijabetičara sa hiperglikamijom koja godinama nije pod kontrolom. Za nju je karakteristična degeneracija kapilara ( sitnih krvnih sudova). Leči se normalizacijom krvnog pritiska i glikemije, a može se izvršiti laserskom fotokoagulacijom.

Retinitis pigmentoza

Ovo je nasledno genetsko oboljenje koje se karakteriše postepenom degeneracijom fotoreceptora u mrežnjači. Javlja se u detinjstvu, a simptomi su teško prilagođavanje na tamu, suženje vidnog polja, smanjenje oštrine vida. Može uzrokovati slepilo.


  • smanjenje oštrine vida
  • suženje vidnog polja
  • leteće mušice pred očima
  • slab vid u mraku

Ablacija mrežnjače: laserska fotokoagulacija oštećenja mrežnjače. 

Dijabetična retinopatija: strogo kontrolisanje krvnog pritiska i glikemije.