filteri close

Narkomanija

Nekontrolisano hronično konzumiranje potencijalno toksičnih supstanci kao što su alkohol, duvan, droga i lekovi stvaraju narkomaniju. Uzimaju se zbog psihotropnog dejstva (izmenjeno stanje svesti, halucinacije, gubljenje inhibicija, euforija, stimulacija) i podstiču delovanje određenih neurotransmitera na delove mozga koji su odgovorni za emocije i zadovoljstvo. U zavisnosti od pojedinca, vrste supstance i učestalosti konzumiranja dolazi do zavisnosti odnosno prekomerne upotrebe tih supstanci koje su štetne po zdravlje.

Zavisnost 

Zavisnost je uglavnom posledica kontinuiranog konzumiranje supstanci koje povećavaju količinu dopamina u organizmu. Predstavlja psiho-fizičko stanje za koje je karakteristična nekontrolisana želja da se konzumiraju opojne supstance. Konzumiranje tih supstanci dovodi do disbalansa koji se jedino konstantnim korišćenjem date supstance može održavati. Supstance obično počinju da se koriste u sve većim količinama, a prestanak konzumiranja dovodi do apstinencijalne krize. Mogu se ispoljiti i agresivnost, nesanica, anksioznost, halucinacije, bol i dr.

Dopamin

Dopamin je neurotransmiter. Važan je za motorne aktivnosti, učenje, raspoloženje, budnost, kontrolu pojedinih emocija (želje, zadovoljstva, bol). Kada se oslobodi u nervnom završetku, vezuje se za specifični receptor susednog neurona. To za posledicu može imati osećaj zadovoljstva ili smanjenje osetljivosti na bol. Neuron koji je proizveo dopamin ga zatim ili razgrađuje, ili ga reciklira. Pojedine supstance (droga i alkohol) stimulišu lučenje dopamina i utiču na njegovo recikliranje i razgradnju, te narušavaju pomenuti mehanizam i doprinose razvoju zavisnosti.

Droge

Droga je hemijska supstanca koja može biti prirodna ili sintetička. Utiče na promenu aktivnosti i ima psihotropna svojstva. Veliki je broj ovakvih supstanci. Razlikuju se po hemijskom sastavu, mehanizmu delovanja, dejstvu, načinu uzimanja. Neke od supstanci su: alkohol, nikotin, heroin, kokain, amfetamini, kanabis, benzodijazepini, LSD.

Kokain

Kokain je droga dostupna u obliku beličastog praha. Obično se meša da drugim supstancama. Dobija se od biljke koke koja raste u Južnoj Americi. Konzumira se tako što se puši, ubrizgava u venu ili ušmrkava. Nakon konzumiranja, kod osobe se javljaju euforija, osećaj moći, umor, glad, neosetljivost na bol. Posledice konzumiranja su sužavanje krvnih sudova, aritmija i ponekad psihološki poremećaji (delirijum, panika). Kokain i krek (njegov derivat) brzo stvaraju jaku psihičku zavisnost. Predoziranje može biti fatalno.

Heroin

Heroin je smeđi ili beli prah, droga koja se pravi od morfina, biljne supstance koja se dobija iz maka. Heroin se obično rastvara u vodi i zagreva, a zatim ubrizgava u venu. Brzo deluje i ima snažno psihotropno dejstvo, odnosno nakon konzumiranja se javljaju euforija, ekstaza, zatim opuštenost i smirenost. Zatim se javljaju hipotermija, mučnina, vrtoglavica, usporeni srčani ritam, plitko disanje. Heroinska zavisnost je jaka, razvija se veoma brzo, a predoziranje usled respiratornog aresta dovodi do smrti.

Kanabis

Kanabis je biljka koja se konzumira pušenjem osušenog lišća i ženskih cvetova (marihuana) ili smole (hašiš). Drugačije se naziva i indijska konoplja. Dok u malim dozama izaziva euforiju i osećaj mira, zatim i pospanost, veće količine mogu dovesti do posledica kao što su poremećaj govora i motorne koordinacije, anksioznost, suvoća usta, ubrzan srčani ritam, ponekad i povraćanje.

Amfetamini

Amfetamini su sintetička hemijska jedinjenja. Postoje u vidu tableta ili kapsula. Koriste se kao lekovi (za poremećaj pažnje, narkolepsiju, gojaznost) ili kao droga (spid i ekstazi). Povećavaju izdržljivost, smanjuju glad i umor, uklanjaju inhibicije i izazivaju osećaj moći i euforiju. Velike doze mogu izazvati halucinacije, ozbiljno depresivno stanje, pa i smrt.

 • euforija
 • depresija
 • konfuzija
 • glad
 • nestanak inhibicija
 • halucinacije
 • aritmija
 • mučnina
 • vrtoglavica
 • povećana izdržljivost
 • smanjen mišićni tonus
 • problemi sa pamćenjem
 • umor