filteri close

Pneumotoraks

Do pleumotoraksa dolazi usled nakupljanja vazduha u pleuralnoj šupljini, prostoru između dva lista opne koja obavija pluća (pleura). Tada dolazi do razdvajanja listova i delimičnog ili potpunog slabljenja zahvaćenog plućnog krila. Ovu bolest karakterišu bol u grudima, suv kašalj, ubrzano i otežano disanje i ubrzan puls. Najteži oblici podrazumevaju akutnu respiratornu insuficijenciju. Pneumotoraks često dolazi spontano, a može se sanirati i torakostomijom koja se sastoji u pravljenju malog otvora na grudnom košu radi izvlačenja vazduha iz pleuralne šupljine.

  • bol u grudima
  • suv kašalj
  • otežano disanje