filteri close

Placenta previja

Usled nepravilnog položaja posteljice nastaje komplikacija koja se naziva placenta previja. Posteljica je u materici smeštena prenisko, pa prekriva grlić materice potpuno ili delimično. Ova komplikacija je obično posledica anomalija materice kao što su malformacije, ožiljci i miomi. Te anomalije ometaju usađivanje oplođene jajne ćelije. Placenta previja je relativno redak problem, češći je kod starijih žena koje su već iznele brojne trudnoće. Uglavnom je asimptomatska, međutim, ponekad izaziva krvarenje i rane kontrakcije materice u trećem tromesečju trudnoće. Placenta previja u najtežim slučajevima izaziva jače krvarenje i prevremeni porođaj. To može biti fatalno i po majku i po dete. 

Tipovi placente previje

Postoje lateralna, marginalna i centralna placenta previja. Razlikuju se u zavisnosti od stepena opstrukcije grlića materice posteljicom. Lateralna placenta previja ne prekriva grlić, marginalna placenta previja delimično prekriva grlić, dok centralna potpuno zatvara grlić. Kod centralne su česta krvarenja, a postoji i visok rizik od smrti fetusa i majke. Placenta previja zahteva pažljivo praćenje trudnoće i mirovanje majke. U poslednjem tromesečju, posteljica se najčešće postepeno pomeri ka gornjem delu materice. To omogućava prirodan porođaj. Međutim, porođaj se obično sprovodi uz primenu lekova i carskog reza. 

  • krvarenje iz materice
  • rane kontrakcije
  • rane kontrakcije u prvom tromesečju