filteri close

Tumori urinarnog sistema

Utvrđeno je da je pušenje jedan od glavnih uzroka tumora urinarnog sistema koji zahvataju bešiku i ređe, bubrege. Faktori rizika su i gojaznost, izlaganje određenim hemijskim supstancama i hronični cistitis.

Rak bubrega

Rak bubrega se razvija sporo pre nego što formira metastaze u kostima, plućima i jetri. Najčešće se otkriva slučajno jer je u početku asimptomatski i to prilikom ultrazvuka ili skeniranja abdomena. Ova retka bolest se može uspešno izlečiti odstranjivanjem čitavog ili dela zahvaćenog bubrega, ali samo ako nije metastazirao. Usled pojave metastaza neophodno je primeniti terapije protiv raka, ali njihova efikasnost je ograničena.

Tumori bešike

Tumori bešike se stvaraju na sluzokoži koja oblaže unutrašnjost bešike i na njih upućuje prisustvo krvi u urinu. Maligni tumori bešike se leče hirurškim putem odnosno odstranjivanjem bešike i implantacijom njene zamene, dok su površinski tumori uglavnom benigni i  mogu se ukloniti citoskopijom.

  • pojava krvi u urinu bez bolova

Ograničavanje faktora rizika: pušenje (koje učetvorostručuje rizik), dugotrajno izlaganje toksičnim proizvodima (mastilo, farba), hronični cistitis.