Alpha D3


Aktivna supstanca: Alfakalcidol

Ovaj lek je na tržištu dostupan u jačinama od: 0,25 , 0,5 i 1µg Potražite neki drugi lek