Bedoxin


Aktivna supstanca: Piridoksin hlorid

Aktivni sastojak tableta Bedoxin je piridoksin-hidrohlorid, koji je vitamin B6. Ima značajnu ulogu u metabolizmu, prvenstveno aminokiselina, ali i ugljenih hidrata i masti, kao i u stvaranju hemoglobina.
Lek Bedoxin se koristi kada postoji nedostatak vitamina B6 u organizmu i za lečenje idiopatske sideroblastne anemije, stanja u kome se crvena krvna zrnca nepravilno formiraju.
Piridoksin takođe može da se koristi u lečenju oštećenja nerava (periferni neuritis) izazvanog upotrebom leka izoniazid koji se koristi u lečenju tuberkuloze.Lek Bedoxin ne smete koristiti ako ste alergični na piridoksin-hidrohlorid ili na bilo koju drugu supstancu koja ulazi u sastav tablete

Lek Bedoxin uzimajte u dozi koju Vam propiše lekar. Dugotrajna upotreba velikih doza može da dovede do neuroloških neželjenih dejstava.
Upotreba leka Bedoxin tablete se ne preporučuje kod dece.

Istovremeno uzimanje drugih lekova sa Bedoxin tabletama može da izmeni njihovo dejstvo, kao i dejstvo leka Bedoxin. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste donedavno uzimali neki drugi lek,
uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.
Molimo Vas da proverite sa svojim lekarom da li uzimate neke od sledećih lekova (ili bilo koje druge):
- Levodopu, lek koji se koristi u terapiji Parkinsonove bolesti
- Izoniazid, koji se koristi u lečenju tuberkuloze
- Oralne kontraceptive
- Penicilamin, koji se koristi u lečenju artritisa i drugih stanja
Velike doze piridoksina mogu da smanje koncentraciju nekih lekova u serumu koji se koriste u lečenju epilepsije (fenobarbitona i fenitoina).
Ako imate bilo kakvu nedoumicu vezanu za uzimanje ovog leka, posavetujte se sa svojim lekarom pre upotrebe. 

Treba da obavestite svog lekara ako ste trudni, ako planirate trudnoću ili ako želite da dojite dok koristite ovaj lek

Lek Bedoxin ne utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilom i rukovanje mašinama

Vaš lekar će odrediti dozu leka koja je najbolja za Vas. Uvek uzmite lek tačno onako kako Vam je lekar preporučio i sledite svako posebno uputstvo i upozorenje navedeno na pakovanju. Ukoliko se simptomi Vaše
bolesti pogoršavaju ili ne dolazi do poboljšanja, kontaktirajte lekara. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.
Ukoliko Vam se drugačije ne kaže, progutajte tabletu sa čašom vode.
Nedostatak vitamina B6 u organizmu
Uobičajena doza za odrasle je 20 do 50 mg dnevno, do tri puta dnevno.
Idiopatska sideroblastna anemija
Uobičajena doza za odrasle je 100 do 400 mg dnevno, podeljena u nekoliko doza.
Periferni neuritis koji je izazvan upotrebom leka izoniazid
Uobičajena doza za odrasle je 50 mg tri puta dnevno.
Doze od 10, 30 i 50 mg nije moguće postići, s obzirom na to da se tableta ne može deliti.
Starije osobe
Ako ste stariji, biće Vam potrebne doze poput gore navedenih.
Deca
Upotreba leka Bedoxin tablete se ne preporučuje kod dece. 

Upotreba leka Bedoxin tablete se ne preporučuje kod dece. 

Ako ste slučajno uzeli više leka Bedoxin, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu ili idite u najbližu zdravstvenu ustanovu. Uvek ponesite sa sobom kutiju leka sa uputstvom, bez obzira da li je u njoj ostalo još
leka ili ne, da biste je pokazali lekaru ili farmaceutu

Ako ste zaboravili da uzmete dozu leka, uzmite je čim se setite. Ako je blizu vreme za sledeću dozu, onda ne uzimajte propuštenu.
Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek! 

Uzimajte lek onoliko dugo koliko Vam je propisano. Ne prekidajte terapiju bez prethodne konsultacije sa lekarom.

Lek Bedoxin se dobro podnosi. Neželjeni efekti su izuzetno retki i javljaju se kod malog broja pacijenata.
Mogu se javiti mučnina, glavobolja, parestezija (osećaj bockanja, trnjenja, mravinjanja u nekom delu tela), somnolencija (pospanost), povećane vrednosti serumske transaminaze AST (SGOT) i smanjenje koncentracije folne kiseline u serumu.
Ako uzimate velike doze Bedoxin tableta u dužem vremenskom periodu, kod Vas mogu da nastanu problemi sa nervima (periferni neuritis). Simptomi perifernog neuritisa su npr. osećaj bockanja, i utrnulost. Mogu da
se jave i preosetljivost na dodir, mišićna slabost i ukočenost, senzorna periferna neuropatija.
Neželjeni neurološki efekti mogu da se jave retko i kod pacijenata koji su dugotrajno dobijali i manje doze piridoksina. Nakon prestanka terapije piridoksinom, dolazi do postepenog poboljšanja neuroloških simptoma, a posle izvesnog vremena i do potpunog oporavka.
Moguće su i alergijske reakcije na piridoksin.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta

Potražite neki drugi lek