Beviplex


Aktivne supstance: Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Nikotinamid, Kalcijum pantenoat, Cijanokobalamin

BEVIPLEX je vitaminski preparat koji sadrži vitamine grupe B.Vitamini grupe B, koji su u sastavu leka BEVIPLEX , ulaze u sastav enzima koji regulišu metabolizam ugljenih hidrata, masti i belančevina, i odgovorni
su za normalno odvijanje biohemijskih i fizioloških procesa u organizmu. Ovi vitamini se nalaze u istim ili sličnim prirodnim izvorima (hrani), pa je nedostatak ili povećana potreba za jednim od tih vitamina obično
praćen nedostatkom ili povećanom potrebom za ostalim vitaminima te grupe.
BEVIPLEX se koristi za lečenje težih oblika nedostatka vitamina grupe B, kod potpune parenteralne ishrane, za lečenje posledica hroničnog alkoholizma, polineuritisa i ishialgija.Lek BEVIPLEX se ne sme koristiti ukoliko postoji preosetljivost na bilo koji sastojak leka.

Intravenska injekcija se mora davati veoma lagano (tokom 10 minuta) ili infuzijom u kapima.
Blagi znaci alergijske reakcije (osip, svrab, koprivnjača) mogu biti upozorenje da je pri sledećoj primeni leka moguć nastanak najteže reakcije preosetljivosti (anafilaktički šok).
BEVIPLEX izbegavati u lečenju anemija koje nisu u potpunosti dijagnostikovane.

Piridoksin (vitamin B6) može da blokira terapijski efekat levodope (lek za Parkinsonovu bolest), zbog čega je potrebna istovremena primena levodope i inhibitora dekarboksilaze.
Primena izoniazida, cikloserina, etionamida, hidralazina, penicilamina, pirazinamida i oralnih kontraceptiva povećava potrebu za piridoksinom.
Neomicin, kolhicin, para-aminosalicilna kiselina, cimetidin i prekomerna upotreba alkohola mogu da smanje resorpciju cijanokobalamina (vitamin B12), a hloramfenikol i drugi lekovi koji suprimiraju koštanu srž, mogu da
umanje njegovu efikasnost. Hlorpromazin i triciklični antidepresivi mogu da spreče dejstvo riboflavina (vitamin B2).

Nije primenjivo.

Ne preporučuje se primena BEVIPLEX injekcija tokom trudnoće i dojenja, osim ukoliko nije neophodno, što će proceniti Vaš lekar.

BEVIPLEX ne utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilom i rad sa mašinama. 

BEVIPLEX se primenjuje intramuskularno i intravenski, nakon pripreme rastvora prema uputstvu.
Pripremanje rastvora za injekcije:
U ampulu BEVIPLEX liofilizata za rastvor za injekcije se doda 2 ml rastvarača za parenteralnu upotrebu.
Rastvor se priprema neposredno pre upotrebe.
Vaš lekar će odrediti kako, kada i koliko BEVIPLEX injekcija ćete primiti.
Injekcije se daju duboko u mišić (intramuskularno), u venu (intravenski), lagano u toku 10 minuta ili infuzijom u kapima.
Uobičajena doza za odrasle je 1 do 2 ampule, 1 do 2 puta dnevno, kod intramuskularne primene ili 1 do 4 ampule dnevno, kod intravenske primene.
Preporučuje se da doziranje leka BEVIPLEX kod dece bude individualno, pod nadzorom pedijatra.

S obzirom na to da će Vam lek dati medicinska sestra ili lekar, malo je verovatno da ćete dobiti veću dozu od propisane. Ukoliko mislite da Vam je data prevelika doza, obratite se lekaru ili medicinskoj sestri.

Ukoliko mislite da niste primili propisanu dozu leka, obratite se lekaru ili medicinskoj sestri.

Ne treba da prekidate terapiju bez prethodnog savetovanja sa Vašim lekarom.

Lek BEVIPLEX kao i svi drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.
Retko se javljaju i obično su posledica reakcije preosetljivosti na neki od sastojaka leka. Mogu da se jave reakcije na koži kao što su osip, svrab i koprivnjača (urtikarija). Tiamin (vitamin B1) koji se nalazi u sastavu leka
BEVIPLEX može da izazove različite reakcije preosetljivosti, od veoma blagih, preko teškoća u disanju i grča mišića do anafilaktičkog šoka.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas obavestite svog lekara.

Potražite neki drugi lek