Binevol


Aktivna supstanca: Nebivolol

Lek Binevol sadrži nebivolol, lek za lečenje srčanih poremećaja, koji pripada grupi selektivnih beta-blokatora (sa selektivnim dejstvom na kardiovaskularni sistem). Sprečava povećanje broja otkucaja srca, kontroliše snagu pumpanja srca, a pored toga širi krvne sudove, što doprinosi snižavanju krvnog pritiska. Koristi se za lečenje povišenog krvnog pritiska (hipertenzija).

Lek Binevol se takođe koristi za lečenje blage do umerene hronične srčane slabosti (hronična srčana insuficijencija) kod pacijenata starosti 70 godina i više, kao dodatak drugoj terapiji.  • Ako ste alergični (preosetljivi) na nebivolol ili bilo koji drugi sastojak leka Binevol.
 • Ako imate jedan ili više navedenih poremećaja: nizak krvni pritisak (sistolni ili "gornji" pritisak niži od 90 mmHg); ozbiljan problem sa cirkulacijom u nogama i rukama; veoma usporen puls (manje od 60 otkucaja u minuti); druge ozbiljne poremećaje srčanog ritma (npr. atrioventrikularni blok II i III stepena, poremećaj u sprovodljivosti srca); srčanu slabost, koja se tek pojavila ili koja je od nedavno pogoršana, ili ste na intravenskoj terapiji cirkulatornog šoka koji je nastao zbog naglog popuštanja srca; astmu ili sviranje u grudima (novonastalu ili prisutnu u istoriji bolesti); tumor nadbubrežnih žlezda (feohromocitom); ozbiljnu bolest ili poremećaj funkcije jetre; metabolički poremećaj (metabolička acidoza), npr. dijabetička ketoacidoza.

Obavestite svog lekara ukoliko se javi neki od sledećih problema:

 • srčana slabost (nemogućnost srca da pumpa dovoljnu količinu krvi za potrebe organizma);
 • preterano usporen puls;
 • bol u grudima usled spontano nastalog grča krvnih sudova srca tzv. Prinzmetal-ova angina; 
 • srčani blok I stepena (vrsta lakšeg poremećaja srčanog ritma);
 • slaba cirkulacija u rukama i nogama, npr. Raynaud-ova bolest ili sindrom, bolni grčevi u nogama pri hodu;
 • produženi problemi sa disanjem;
 • šećerna bolest (dijabetes): ovaj lek nema uticaj na nivo šećera u krvi, ali bi mogao da maskira znake koji upozoravaju na nizak nivo šećera u krvi (npr. podrhtavanje, ubrzan srčani rad);
 • pojačana aktivnost štitaste žlezde: lek može maskirati znake preterano brzog pulsa koji je posledica ovog poremećaja;
 • alergija: lek može pojačati reakciju na supstance na koje ste alergični (alergeni);
 • psorijaza (bolest kože - suva, ljuspasta ružičasta polja) ili postojanje psorijaze u istoriji bolesti;
 • ukoliko treba da idete na operaciju, obavezno obavestite svog anesteziologa da koristite lek Binevol.

Obavezno obavestite svog lekara ukoliko imate ozbiljne probleme sa bubrezima i u tom slučaju nemojte uzimati lek Binevol za lečenje srčane slabosti.

Na početku terapije lekom Binevol zbog hronične srčane slabosti, treba da budete redovno pod nadzorom iskusnog lekara.

Terapiju ne bi trebalo naglo prekidati, osim ako je Vaš lekar procenio da je to neophodno.

Deca i adolescenti

Zbog nedovoljnog broja podataka o upotrebi leka kod dece i adolescenata, primena leka Binevol se ne preporučuje u ovoj starosnoj dobi. 

Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste donedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta. Određeni lekovi se ne mogu uzimati istovremeno, dok se kod nekih drugih lekova zahtevaju specifične izmene (npr. izmene u dozi).

Obavezno obavestite svog lekara ukoliko uz lek Binevol uzimate ili primate neki od sledećih lekova:

 • lekovi za kontrolisanje krvnog pritiska ili lekovi za probleme sa srcem (amjodaron, amlodipin, cibenzolin, klonidin, digoksin, diltiazem, dizopiramid, felodipin, flekainid, guanfacin, kinidin, lacidipin, lidokain, metildopa, meksiletin, moksonidin, nikardipin, nifedipin, nimodipin, nitrendipin, propafenon, rilmenidin, verapamil),
 • lekovi za lečenje psihoza (mentalne bolesti), npr. levomepromazin, fenotiazin, tioroidazim,
 • barbiturati (koji se koriste za lečenje epilepsije),
 • lekovi za depresiju, npr. amitriptilin, paroksetin, fluoksetin,
 • lekovi koji se koriste u terapiji astme, zapušenog nosa ili nekih poremećaja oka kao što je glaukom (povišen očni pritisak) ili za dilataciju (proširenje) zenice,
 • lekovi koji se koriste u anesteziji za vreme operacije,
 • baklofen (miorelaksans),
 • amifostin (zaštitni lek koji se koristi u toku hemioterapije ili zračne terapije malignih oboljenja).

Lek Binevol se može uzimati sa hranom ili na prazan stomak, ali je tabletu najbolje progutati sa malo vode.

Lek Binevol ne treba primenjivati za vreme trudnoće osim ako nije neophodno.

Upotreba leka Binevol se ne preporučuje za vreme dojenja.

Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Lek Binevol može izazvati vrtoglavicu ili umor, zbog čega ne treba upravljati motornim vozilima ili rukovati mašinama ukoliko se to desi prilikom primene leka. 

Lek Binevol uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Lek Binevol se može uzeti pre, za vreme ili posle obroka, ali ga možete uzimati i nezavisno od obroka. Najbolje je tabletu progutati sa malo vode.

Terapija povišenog krvnog pritiska (hipertenzija):

 • Uobičajena doza je 5 mg (jedna tableta) dnevno. Poželjno je da se lek uzima svakog dana u isto vreme.
 • Stariji pacijenti i pacijenti sa oboljenjima bubrega obično počinju sa 2,5 mg, odnosno ½ (pola) tablete dnevno.
 • Terapijski efekat na krvni pritisak postaje značajan nakon 1-2 nedelje terapije. Uglavnom se optimalan efekat postiže tek nakon 4 nedelje.

Terapija hronične srčane slabosti (srčana insuficijencija):

 • Vaše lečenje će započeti i pažljivo nadgledati iskusan lekar.
 • Terapija se započinje pod nadzorom lekara sa ¼ (četvrtinom) tablete (1,25 mg) dnevno. Doza se može povećati posle 1-2 nedelje na ½ (pola) tablete (2,5 mg) dnevno, pa na 1 tabletu (5 mg) dnevno, a tek onda na 2 tablete (10 mg) dnevno, do postizanja odgovarajuće doze za Vas. Vaš lekar će propisati dozu koja je odgovarajuća za Vas, a koje se morate striktno pridržavati.
 • Maksimalna preporučena doza je 2 tablete (10 mg) dnevno.
 • Potrebno je da budete pod strogim nadzorom iskusnog lekara 2 sata nakon početka terapije i svaki put kod povećanja doze.
 • Vaš lekar može sniziti dozu ukoliko je neophodno.
 • Terapija se ne sme naglo prekidati zbog mogućeg pogoršanja srčane slabosti.
 • Pacijenti sa ozbiljnim bubrežnim problemima ne bi trebalo da koriste lek Binevol.
 • Lek uzimajte jednom dnevno, po mogućnosti u isto vreme.
 • Vaš lekar se može odlučiti da kombinuje lek Binevol sa drugim lekovima kako bi lečio Vaše stanje.

Ukoliko Vam je rečeno da uzimate ¼ (četvrtinu) ili ½ (polovinu) tablete dnevno, pridržavajte se sledećih instrukcija o tome kako da prelomite tabletu leka Binevol 5 mg:

 • Stavite tabletu na ravnu, tvrdu površinu tako da podeone linije na tableti budu okrenute na gore.
 • Prelomite tabletu pritiskom palčevima oba prsta.
 • Četvrtina tablete se dobija lomljenjem polovine tablete na jednake delove.

Ne koristiti lek Binevol kod dece i adolescenata.

Ukoliko slučajno uzmete prekomernu dozu ovog leka, odmah obavestite svog lekara. Najčešći simptomi i znaci predoziranja lekom Binevol su usporen rad srca (bradikardija), nizak krvni pritisak sa mogućom nesvesticom (hipotenzija), nedostatak vazduha kao kod astme (bronhospazam) i akutno popuštanje srca (akutna srčana insuficijencija). Možete uzeti aktivni ugalj (koji se može naći u apoteci) dok čekate pomoć lekara. 

Ako ste zabotavili da uzmete dozu leka Binevol, uzmite dnevnu dozu čim se setite. Međutim, ako je prošlo dosta vremena od poslednje tablete (npr. više sati ili skoro ceo dan) tako da je sledeća doza po rasporedu blizu, preskočite zaboravljenu dozu i nastavite sa uzimanjem leka po rasporedu. Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili to što ste propustili da popijete lek. Često preskakanje doza treba izbegavati.

Obavezno se konsultujte sa svojim lekarom pre nego što prekinete terapiju lekom Binevol, bilo da ga uzimate zbog visokog krvnog pritiska ili hronične srčane slabosti.

Nikada ne prekidajte terapiju lekom Binevol naglo, jer to može momentalno da dovede do pogoršanja simptoma. To se naročito odnosi na pacijente koji imaju anginu pektoris (ishemijska bolest srca praćena bolom u grudima).

Ukoliko je neophodno prekinuti lečenje, dnevnu dozu leka treba postepeno smanjivati smanjenjem doze na pola u intervalima od nedelju dana.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu

Lek Binevol, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

Određeni simptomi zahtevaju hitnu medicinsku intervenciju:

 • nagla i brza pojava otoka, pogotovu oko usta, očiju ili jezika sa mogućim iznenadnim otežanim disanjem (angioedem).

Ako primetite bilo koji od navedenih simptoma, hitno idite kod lekara!

Kada se lek Binevol koristi u terapiji povećanog krvnog pritiska moguće neželjene reakcije su:

Česte neželjene reakcije (mogu se javiti kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

 • glavobolja;
 • vrtoglavica;
 • umor;
 • neobičan osećaj svraba i peckanja;
 • proliv (dijareja);
 • zatvor (opstipacija);
 • mučnina;
 • nedostatak vazduha;
 • otok šaka i stopala.

Povremene neželjene reakcije (mogu se javiti kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

 • usporen puls ili druge srčane tegobe;
 • nizak krvni pritisak;
 • bolni grčevi u nogama pri hodu;
 • poremećaj vida;
 • impotencija;
 • osećaj depresije;
 • problemi sa varenjem (dispepsija), gasovi u želucu ili crevima, povraćanje;
 • osip po koži, svrab;
 • nedostatak vazduha kao kod astme, prouzrokovan iznenadnim grčevima mišića oko vazdušnih puteva (bronhospazam);
 • noćne more (košmari).

Veoma retke neželjene reakcije (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

 • nesvestica, kratkotrajni gubitak svesti;
 • pogoršanje psorijaze (oboljenje kože - suva, ljuspasta ružičasta polja).

Sledeće neželjene reakcije su prijavljene samo u izolovanim slučajevima u toku primene leka Binevol:

 • alergijska reakcija sa proširenim kožnim erupcijama po čitavoj površini tela (reakcija preosetljivosti);
 • brzo i naglo oticanje, pogotovo oko usana, očiju, ili jezika sa mogućim naglim otežanim disanjem (angioedem).

U kliničkoj studiji za hroničnu srčanu slabost primećene su sledeće neželjene reakcije:

Veoma česte neželjene reakcije (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

 • usporen rad srca (puls);
 • vrtoglavica.

Česte neželjene reakcije (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

 • pogoršanje srčane slabosti;
 • nizak krvni pritisak (osećaj nesvestice pri brzom ustajanju);
 • nemogućnost podnošenja ovog leka;
 • lakši poremećaj sprovodnog sistema srca koji utiče na srčani ritam (AV blok I stepena);
 • oticanje donjih ekstremiteta (u vidu otoka članaka).

Potražite neki drugi lek