Bedoxin rastvor za injekciju


Aktivna supstanca: Piridoksin hlorid

Potražite neki drugi lek