filteri close

Mijastenija gravis

Miastenija gravis je autoimuna bolest koja se ispoljava kao slabost i brz zamor poprečno-prugastih mišića. Spada u retke i neizlečive bolesti, stoga se lečenje svodi samo na ublažavanje simptoma. Može se javiti u bilo kom dobu, a posledica je prekida između motornih neurona i mišićnih vlakana. Od ove bolesti žene obolevaju češće nego muškarci. 

 • problemi s vidom
 • oštećenje zglobova
 • bezizražajno lice
 • slabost ekstremiteta
 • malaksalost
 • respiratorni problemi
 • otežano žvakanje
 • otežano gutanje
 • padanje očnih kapaka
 • slabost mišića lica
 • padanje donje vilice
 • otežan govor