filteri close

Pneumonija, upala pluća

Upalu pluća ili pneumonuju uglavnom izaziva bakterijska infekcija (pneumokokom, mikroplazmom, stafilikokom). Kod male dece ponekad može nastati usled virusne infekcije. Pored nekoliko oblika, najčešći je akutna lobarna pneumonika koju izaziva pneumokoka. Rendgenskim snimanjem grudi utvrđuje se dijagnoza, a antibiotska terapija je delotvorna, međutim, postoji rizik od komplikacija kod starijih osoba, male dece i osoba sa respiratornom insuficijencijom ili oslabljenim imunosistemom.

Akutna lobarna pneumonija

Akutna lobarna pneumonija ili pneumokokna pneumonija je posledica bakterijske infekcije pluća pneumokokom i ona uglavnom zahvata jedan ili dva plućna režnja. Do pojave simptoma dolazi naglo (povišena temperatura, drhtavica, bol u grudima, otežano disanje, suv kašalj), i ovi simptomi su praćeni produktivnim kašljem. Za lečenje se koriste antibiotici, a ozdravljenje se očekuje za nekoliko nedelja. Akutna lobarna pneumonija kod dece i starijih osoba može preći u meningitis.

Legioneloza

Uzročnik ovog retkog oblika pneumonije je bakterija Legionella pneumophila. Bakterija se može nastaniti u cevima za toplu vodu u domaćinstvima, klima uređajima i tornjevima za hlađenje jer joj prija topla voda. Do stvaranja infekcije dolazi udisanjem kapljica zaražene vode, a nakon 2-10 dana inkubacije javljaju se simptomi slični sindromu gripa, a potom i pneumonije: bol u grudima, otežano disanje, suv kašalj. Ovaj oblik pneumonije može prerasti u respiratornu insuficijenciju i izazvati smrt.

  • visoka temperatura
  • drhtavica
  • bol u grudima
  • otežano disanje
  • produktivan kašalj sa zelenkastim ispljuvkom
  • produktivan kašalj sa braonkastim ispljuvkom
  • groznica
  • znojenje
  • slabost
  • bolovi u mišićima i zglobovima

Vakcina protiv pneumokoka kod osoba pod rizikom. 

Legioneloza: dezinfekcija klima uređaja.