filteri close

Osteoporoza

Prema procenama, osteoporoza pogađa svaku četvrtu ženu stariju od 50 godina, ali i muškarce starije od 70 godina. Osteoporoza je bolest koju karakteriše postepeni gubitak koštane gustine, pa kost postaje porozna i osetljivija. Zbog toga kod osoba obolelih od osteoporoze može doći do preloma kostiju usled blaže traume. 


  • prelomi kostiju
  • bol u kostima
  • bol u zglobovima
  • bol u mišićima
  • pogrbljenost
  • gubitak telesne

Ishrana bogata kalcijumom i vitaminom D, umerena fizička aktivnost, smanjeno konzumiranje alkohola, kafe i duvana, prevencija padova kod starijih osoba. Hormonska supstituciona terapija (HST) kod žena u menopauzi.