filteri close

Traume glave

Traume glave predstavljaju poremećaje izazvane povredom. Više je vrsta ovakvih trauma. U zavisnosti od ozbiljnosti, variraju od blažih do teških. U ove traume spadaju prelom lobanje, potres mozga, kontuzija mozga i intrakranijalni hematom. 

Potres mozga

Potres mozga je najčešći i najbezazleniji oblik traume lobanje. Kod potresa mozga ne postoji nikakva vidljiva organska povreda. Posledice potresa su gubitak svesti, prolazne glavobolje, mučnina, povraćanje, problemi sa pamćenjem, koncentracijom i razdražljivost. Uglavnom nema recidiva nakon oporavka.

Kontuzija mozga

Kontuzija mozga je ozbiljna trauma lobanje. Predstavlja nagnječenje mozga usled jakog udarca u glavu. Nakon kontuzije dolazi do razaranja nervnih ćelija i krvarenja na mestu udara ili na strani suprotno od njega. Nakon kontuzije nastaje gubitak svesti, a javljaju se i problemi sa motorikom i senzibilitetom, poremećaji ponašanja, konvulzije. Kod ovih poremećaja postoji bojazan da će se ponovo pojaviti. Moguće su i sekundarne komplikacije kao što je intrakranijalni hematom.

Intrakranijalni hematom

Intrakranijalni hematom je nagomilavanje krvi unutar lobanje, i predstavlja sekundarnu komplikaciju koja se javlja kod kontuzije mozga. Hematom vrši manji ili veći pritisak na okolne delove mozga (intrakranijalno povećanje pritiska) čime uzrokuje razgradnju nervnog tkiva. To za posledicu ima glavobolje, probleme sa svešću, a ponekad čak i paralizu.

 • kraći gubitak svesti
 • koma
 • krvarenje iz nosa
 • problemi s ravnotežom
 • mučnina
 • povraćanje
 • glavobolje
 • otežan govor
 • paraliza
 • neuobičajeno ponašanje
 • konvulzije
 • duži gubitak svesti
 • problemi s vidom
 • problemi sa senizibilitetom

Vezivanje pojasa u vozilima. Nošenje kacige prilikom aktivnosti kod kojih postoji rizik od udarca u glavu.