filteri close

Kamen u bubregu

Neke supstance iz mokraće mogu formirati kristale koji, kada se udruže stvaraju kamen u bubregu. Uglavnom je reč o kalcijum-sulfatu ili mokraćnoj kiselini. Kristalizacija nastaje kao posledica nedovoljne hidracije ili prekomernog konzumiranja mlečnih proizvoda. Učestale infekcije urinarnog trakta,  metabolički poremećaji (hiperkalciurija) i usporovanje protoka urina usled anomalije ili adenoma prostate pogotovu kod muškaraca doprinose stvaranju kamena u bubregu. 

Litotripsija

Lečenje kamena u bubregu se vrši razbijanjem ili drobljenjem kamenca forcepsom, ultrazvukom, udarnim talasima ili laserom. Najčešće se primenjuje neinvazivna ekstrakorporalna litotripsija koja podrazumeva usmeravanje udarnih talasa ka kamenu, bez hirurških intervencija da bi se kamen razbio na manje delove koji se potom eliminišu prirodnim putem, tj. mokrenjem.

  • jak, probadajući bol u leđima koji se spušta niz bok
  • mučnina
  • povraćanje
  • krv u urinu
  • otežano mokrenje
  • povišena temperatura
  • groznica
  • učestalo mokrenje
  • bol u maloj karlici