filteri close

Pegavi tifus

Tifus je teška i zarazna infektivna bolest koja je uzrokovana rikecijama, odnosno bakterijama koje žive i razmnožavaju se u ćelijama domaćina- obično u belim vašima (ne i glavenim) i ređe u pacovskim buvama. Prisutna je na svim kontinentima, a širi se u sredinama sa lošom higijenom i mnogo ljudi na malom prostoru, npr. kasarne, zatvori, izbeglički kamprovi. Ukoliko se ne leči završava se fatalno u roku od dve-tri nedelje.

  • osip
  • veoma visoka temperatura
  • difuzan bol
  • glavobolja
  • stupor
  • mentalna konfuzija
  • delirijum
  • obilna krvarenja
  • kardiovaskularne komplikacije
  • neurološke komplikacije

Telesna higijena. Uništavanje vašaka ili pacova. Izolacija ili prijavljivanje slučajeva da bi se sprečilo širenje zaraze.