filteri close

Aneurizme

Aneurizma predstavlja abnormalno proširenje zida arterije, a ređe vene ili srca. Asimptomatska je, pa se njeno prisustvo otkriva tek nakon što pukne. Tada izaziva unutrašnje krvarenje zbog čega je nužna hitna operacija. Aneurizma može biti urođena, a može se pojaviti na zidu koji je oslabljen traumom, infekcijom (sifilis) ili aterosklerozom. Postoji nekoliko vrsta aneurizma koje zavise od lokacije (moždana, srčana, aneurizma aorte), oblika (vretenasta, vrećasta) i uzroka. 

Ruptura aneurizme

Pucanje nastupa nakon što aneurizma s vremenom počne da se uvećava usled pritiska krvi. Ona može blago krvariti ili iznenenada pući. Pucanju doprinose starenje arterijskih zidova, ateroskleroza i visoki krvni pritisak. Unutrašnje krvarenje koje uzrokuje pucanje aneurizme aorte obično bude fatalna i prvenstveno pogađa muškarce starije od 55 godina. Pucanje aneurizme mozga je češće kod žena, uglavnom nakon 35. godine. Krvarenje u mozgu koje ruptura uzrokuje može dovesti do neuroloških komplikacija. Neke od njih su paraliza, problem s pamćenjem i govorom i druge.

  • bez simptoma
  • bol
  • opšta slabost
  • otok

Rana dijagnoza i redovno praćenje. Prevencija visokog krvnog pritiska i ateroskleroze.