filteri close

Daltonizam

Daltonizam je nemogućnost razlikovanja boja. Uzrokovana je genetskom anomalijom čije je nasleđivanje recesivno i povezano sa X-hromozomom. U mrežnjači daltonista nema ili ima nedovoljno fotoreceptora osetljivih na boje koji dovode do pogrešne percepcije jedne ili dve osnovne boje iz vidljivog dela spektra (crvene, zelene, plave). Daltonizam se ne može izlečiti, dijagnostikuje se Išiharinim testom, a pogađa 8% muškaraca i samo 0,5% žena.

  • nemogućnost raspoznavanja
  • crvena boja
  • zelena boja
  • plava boja
  • izvedene boje