filteri close

Cistična fibroza

Cistična fibroza je recesivno nasledna bolest koja utiče na funkcionisanje mukoznih žlezda. Karakteriše je nakupljanje viskoznih sekreta abnormalnog sastava, što uzrokuje proširenja (ciste), opstrukciju i brojne druge komplikacije. Prisutna je od rođenja i veoma negativno utiče na pacijentov kvalitet života uprkos brojnim terapijama za otkljanjanje simptoma.

Simptomi cistične fibroze

Simptomi se javljaju rano, a neki od njih već odmah po rođenju i pogađaju sisteme za varenje (pankreas, creva) i disanje (pluća, bronhije).

Respiratorna fizioterapija

Respiratorna fizioterapija kombinuje manipulacije, položaje i respiratornu rehabilitaciju u cilju olakšavanja disanja. Položajna drenaža i pojačan pritisak tokom ekspirijuma se u lečenju cistične fibrioze primenjuju da bi se odblokirale bronhije koje su zapušene sluzavim sekretom.  Upotreba usne cevčice ili maske se koristi prilikom pojačanja pritiska u ekspirijumu zbog stvaranja otpora disanju što omogućava otvaranje bronhija i pokretanje sluzi u njima.

  • konstantan produktivan kašalj
  • učestale respiratorne infekcije
  • otežano disanje
  • modra boja ekstremiteta
  • hronična masna dijareja
  • opstrukcija creva
  • znaci neuhranjenosti
  • sterilitet kod muškaraca

Prenatalni skrining putem biopsije posteljice.