filteri close

Fimoza

Do fimoze dolazi usled suženja kožice penisa koja otežava ili onemogućava prevlačenje kožice preko glavića penisa naročito za vreme seksualnog odnosa. Kao normalno privremeno stanje, fimoza se javlja kod odojčadi, ali se može desiti da opstane i kasnije ili čak da se pojavi nakon učestalih infekcija, bolesti (dijabetes, sifilis, rak glavića penisa) ili postupaka koji pri prevlačenju oštećuju vrh kožice. Nekada je neophodno odstranjivanje kožice (obrezivanje).

Urođena fimoza

Kod većine dečaka javlja se urođena fimoza koja gotovo uvek prolazi spontano s razvojem polnih organa. Ipak, u oko 1% slučajeva fimoza opstaje do zrelog doba i uzrokuje infekcije i bol prilikom erekcije i seksualnog odnosa. Nekada se savetovalo namerno povlačenje kožice preko glavića, ali se to danas ne preporučuje zbog rizika od cepanja vrha kožice ili stezanja baze glavića. Kada dođe do toga, stvara se bolan edem kožice koji zahteva hitnu intervenciju da ne bi došlo do oštećenja ili nekroze glavića i kože penisa.

Obrezivanje

Pojedini narodi iz verskih ili kulturnih razloga praktikuju ritual obrezivanja ili hirurškog odstranjivanja kožice. Ujedno, to je i primarna metoda lečenja patološke fimoze. Međutim, većina medicinskih organizacija ne preporučuje obrezivanje kod dece sa urođenom fimozom. Ukoliko je to neophodno, obrezivanje se može izvršiti u bilo kom dobu, pod opštom ili lokalnom anestezijom. Sve dok rana ne zaceli, a za to je potrebno između dve i četiri nedelje moraju se izbegavati masturbacija i seksualni odnosi. Posle odstranjivanja kože, glavić penisa je uvek ogoljen, i konstantnim trljanjem o odeću vremenom dolazi do debljanja i isušivanja njegove površine koja može izazvati gubitak osetljivosti.

  • otežano prevlačenje kožice preko glavića
  • onemogućeno prevlačenje kožice preko glavića
  • otežano mokrenje

Stroga lična higijena, izbegavanje prisilnog prevlačenja.