filteri close

Bolesti srčanih zalistaka

Od bolesti srčanih zalistaka mogu da obole sva četiri srčana zaliska. Najčešće su zahvaćeni aortni i mitralni. Ove bolesti se otkrivaju na osnovu šuma (tipičan zvuk) prilikom auskultacije srca. Mogu biti posledica anomalije, infekcije, upale ili degeneracije tkiva. Bolesti mogu biti različitog stepena težine. Uglavnom doprinose nastanku aritmije ili srčane insuficijencije. Najčešće bolesti srčanih zalistaka su: stenoza i insuficijencija srčanih zalistaka.

Stenoza srčanog zaliska

Stenoza srčanog zaliska nastaje usled zadebljanja ivice zaliska. Otvor se sužava, ne otvara se dovoljno prilikom protoka krvi, stoga ga usporava.

Insuficijencija zaliska

Insuficijencija zaliska nastaje kada zalizak ne može u potpunosti da se zatvori, pa dolazi do vraćanja krvi.

  • nedostatak daha
  • gubitak svesti
  • bol u grudima
  • lupanje srca