filteri close

Lamblijaza

Lamblijaza (đardoza) je parazitska infekcija koju izaziva parazit digestivnog trakta Giardia lamblia. Oboljenje zahvata tanko crevo pri čemu izaziva njegovu disfunkciju ili protiče asimptomatski.

Deca, naročito ona u kolektivu, su u većem riziku za razvoj infekcije ovim parazitom od odraslih. Izvor zaraze je čovek koji je infestiran lamblijama. Infestacija nastaje unosom ciste preko kontaminirane hrane, vode i prljavih ruku.

Inkubacioni period za simptomasku bolest traje 7-14 dana, a klinička slika varira od asimptomatskog parazitonoštva, preko kratkotrajne dijareje do hroničnog proliva.

Asimptomatsko parazitonoštvo je najčešća klinička manifestacija zaraze lamblijom. Kod simptomatskih oblika bolesti najčešće se javlja dijarea, u vidu vodenih, smrdljivih stolica, nadutost i bol u trbuhu, gasovi u probavnom traktu, mučnina, povraćanje i gubitak apetita. U retkim slučajevima javlajaju se povišene temperature, glavobolja i zamor. 

Bolest najčešće spontano prolazi. Lekarsku pomoć traže najčešće osobe sa hroničnim prolivima, masnom stolicom i gubitkom telesne težine. 

Produžene forme bolesti su češće kod dece i osoba sa imunodeficijencijom, kao i kod osoba sa selektivnim nedostatkom IgA antitela. Kliničkom slikom kod ovakvih bolesnika dominira malaksalost, anoreksija, brzo zamaranje, gubitak telesne težine, otoci, neuredne stolice i dr.

Lečenje asimptomatskih nosilaca lamblije se ne preporučuje, osim ukoliko se ne radi o osobama koje rukuju hranom i vodom za piće. Za lečenje simptomatskih nosilaca se koriste metronidazol, tinidazol, furamid, artrocin, atebrin, 5-6 dana. Najveći problem u lečenju lamblijaze je obnavljanje simptoma posle standardne terapije, pa ju je potrebno ponoviti odnosno kombinovati po potrebi.

 • dijareja
 • vodena, smrdljiva stolica
 • nadutost i bol u trbuhu
 • gasovi
 • mučnina
 • povraćanje
 • gubitak apetita
 • povišena telesna temperatura
 • glavobolja
 • zamor
 • gubitak telesne težine

Što se tiče preventivnih mera, primenjuju se opšte i nespecifične mere zaštite (lična i kolektivna higijena), kao i lečenje parazitonoštva. 

VESTI