filteri close

Hantingtonova bolest

Hantingtonova bolest je nasledno genetsko oboljenje koje se drugačije naziva i Hantingtonova horea. Ispolji se uglavnom između 30. i 50. godine, a završava se smrću nakon 10 ili 20 godina. Izaziva je degeneracija pojedinih oblasti mozga. Posledice koje uzrokuje su: horea, psihološki poremećaji poput depresije ili psihoze, poremećaji govora, pažnje i pamćenja koji se mogu razviti u demenciju.

  • smanjenja intelektualnih sposobnosti
  • gubitak ravnoteže
  • nekontrolisani lelujavi pokreti (horea)
  • nerazumljiv govor
  • otežano gutanje hrane
  • paranoja
  • depresija
  • demencija
  • suicidno ponašanje