filteri close

Bubrežna insuficijencija

Do bubrežne insuficijencije dolazi usled smanjenja ili gubitka sposobnosti bubrega da obavlja svoju funkciju filtriranja krvi i uklanjanja otpada iz krvi. Akutni oblik nastaje naglo kada bubrezi prestanu da rade zbog pada krvnog pritiska, trovanja, infekcije, opstrukcije (kamen, tumor) ili čak glomerulonefritisa, a nakon oporavka uglavnom nema nikakvih posledica. Hronična bubrežna insuficijencija se razvija postepeno i ireverzibilna je. Ona može proizaći iz akutne bubrežne insuficijencije ili neke druge bolesti bubrega i mora se hitno pristupiti dijalizi (hemodijaliza, peritonealna dijaliza) ili transplantaciji bubrega. Ukoliko se ne leči na vreme, ova bolest može imati smrtni ishod.

Hemodijaliza

Hemodijaliza se sastoji u preuzmeravanju krvi izvan kardiovaskularne mreže, prečišćavanju krvi i propuštanjem kroz veštačku membranu koja se nalazi van tela i ponovnom uvođenju krvi u krvotok. Veštački bubreg ili dijalizator vrši prečišćavanje krvi i apsorbuje otpad iz krvi. U slučaju akutne bubrežne insuficijencije, hemodijaliza se primenjuje kratkoročno, a kod hroničnog oblika dugoročno. Obavlja se u bolnici, specijalizovanom centru ili kod kuće i traje 4-5 sati. Kod hronične bubrežne insuficijencije izvodi se barem tri puta nedeljno.

Peritonealna dijaliza

Peritonealna dijaliza podrazumeva filtriranje krvi kroz prirodnu membranu u abdomenu- trbušnu maramicu (peritoneum). Dijalizat se ubacuje u trbušnu duplju pomoću cevčice koja se umeće kroz kožu i u narednih nekoliko sati, on iz krvi apsorbuje otpad koji dovode mnogobrojni mali krvni sudovi trbušne maramice. Pacijent mora četiri puta dnevno da ukloni iskorišćeni dijalitat i ubaci novi, a to se izvodi ručno preko dana ili automatski preko noći. Za razliku od hemodijalize, peritonealna dijaliza nije toliko invazivna i ne ograničava pokretljivost pacijenta.

Transplantacija bubrega

Prilikom prestanka rada oba bubrega, umesto dijalize, u lečenju bubrežne insuficijencije se pristupa transplantaciji bubrega. Zdrav bubreg, koji se uzima od preminulog ili živog davaoca se ugrađuje ispod bolesnog bubrega da bi se operacija lakše izvela. Operacija se obavlja pod totalnom anastezijom i nakon nje pacijent ostaje u bolnici oko dve nedelje, a do kraja života mora uzimati imunosupresive koji pomažu da imunosistem ne odbaci novi organ.

 • mučnina
 • povraćanje
 • gađenje
 • dijareja
 • anemija
 • hipertenzija
 • umor
 • pospanost
 • smanjena koncentracija
 • bol u slabinama
 • žeđ
 • smanjeno izlučivanje urina

Lečenje bolesti bubrega.