filteri close

Kompresivne neuropatije, uklještenje nerava

Za kompresivne neuropatije karakteristično je javljanje bola koji nastaje kada nerv trpi pritisak dok prolazi kroz tunele u pojedinim oblastima tela. Takođe, nerv koji trpi pritisak može izazvati i poremećaje senzibiliteta i motorike. Simtomi kompresivne neuropatije uglavnom se javljaju kao posledica hipertrofije neke komponente tunela koja je praćena traumom, upalom ili bolešću. Najčešći sindrom kompresivne neuropatije je sindrom karpalnog nerva. 

Sindrom karpalnog tunela

Sindrom karpalnog tunela najčešće pogađa žene, naročito za vreme menopauze i trudnoće. Osobe koje na poslu izvode repetitivne pokrete (istezanje ručnog zgloba, oslanjanje ili pritisak na koren palca) takođe mogu patiti od ovog sindroma. Karakterišu ga trnjenje, osećaj pečenja i bol u šakama, dlanu, a ponekad i u podlaktici. Simptomi ovog sindroma najizraženiji su noću ili ujutro nakon buđenja. Uzrokuje ga kompresija medijalnog nerva šake u karpalnom tunelu (prostor oivčen kostima ručnog zgloba i ligamentom u obliku prstena - transverzalni karpalni ligament). Mogući uzroci sindroma karpalnog tunela su i reumatoidni artritis, giht, prelom, paratenonitis, sinovijalna cista u ručnom zglobu.

  • problemi sa senzibilitetom
  • trnci
  • utrnulost
  • bol
  • problemi sa motornom koordinacijom

Izbegavanje repetitivnih pokreta. Ergonomski uređen radni prostor.

Ergonomska kancelarija

  • Prilagodite radni prostor sebi. Podlaktice moraju uvek biti oslonjene o podlogu, a ramena opuštena. Ugao između nadlaktice i podlaktice treba da bude 90 stepeni. Podesite visinu stola, tastature i stolice.
  • Podlaktice, ručni zglob i šaka moraju biti u istoj liniji. Izbegavajte istezanje, savijanje ili uvrtanje ručnih zglobova. Podesite nagib tastature ili koristite podmetač za ručne zglobove.
  • Miš treba da odgovara veličini šake i da stoji u istom nivou s tastaturom i pored nje. Nemojte ga prejako stiskati.
  • Dokumente koje često koristite držite nadohvat ruke.
  • Povremeno radite vežbe za opuštenje zglobova, kao što su rotiranje ramena i ručnih zglobova.
VESTI