filteri close

Denga groznica

Denga groznicu prenosi komarac Aedes aegypti. Ova infektivna virusna bolest se ispoljava u četiri do osam dana nakon infekcije kao sindrom gripa koji se povlači posle 10 dana. Ipak, u 1-2 odsto slučajeva bolest evoluira u potencijalno fatalni oblik- hemoragijsku dengu. Bolest je endemična u više od 100 tropskih i suptropskih zemalja i sve je rasprostranjenija jer od nje godišnje oboli preko 50 miliona ljudi.

  • sindrom gripa
  • povraćanje
  • osip
  • krvarenje u koži
  • krvarenje u desnima
  • krvarenje u genitalijama
  • krvarenje u digestivnom traktu

Suzbijanje i zaštita od komaraca prenosioca (repelenti, dugački rukavi i nogavice).