filteri close

rehidratacija

Rehidratacija je postupak nadoknade izgubljene tečnosti (vode i elektrolita Na, K, Mg, Cl) u metabolizam nakon dehidratacije tj. gubitka iste nekim od sledećih načina: fizičkim naporom, patološkim stanjima (dijareja, povraćanje, krvarenje). Najbolje je rehidrataciju vršiti nekim od izotoničnih napitaka ili specifičnim rastvorima koji sadrže adekvatnu koncentraciju neophodnih elektrolita.