filteri close

Fetalni alkoholni sindrom

Skup problema koji su uzrokovani trovanjem embriona ili fetusa alkoholom koji majka konzumira za vreme trudnoće čini fetalni alkoholni sindrom. Alkohol ulazi u krv majke i preko posteljice dospeva do deteta. Tako ometa razvoj njegovih organa. Ovaj sindrom pogađa oko 1% novorođenčadi. Po dete može biti opasno čak i umereno konzumiranje alkohola. Zbog toga se trudnicama preporučuje da se uzdržavaju od alkohola do kraja trudnoće.

Posledice fetalnog alkoholizma

Posledice fetalnog alkoholizma mogu biti različite. Zavise od količine unetog alkohola i od stadijuma trudnoće. Ako u prvim mesecima trudnoće dođe do intoksikacije, može se usporiti razvoj deteta. Takođe, može doći do anomalija srca, genitalija, zglobova, urinarnog ili digestivnog sistema. Može uzrokovati i karakteristične morfološke osobine: sitna glava, tanka gornja usna, odsustvo brazde između nosa i usta i tako dalje. Ako se fetalni alkoholizam javi posle prvog tromesečja trudnoće, toksično delovanje alkohola na neurone fetusa može rezultirati malformacijama nervnog sistema, poremećajima motorike i ponašanja (hiperaktivnost, problemi s učenjem). Fetalni alkoholizam je takođe i glavni uzrok negenetske mentalne zaostalosti. Osim toga, prekomerno konzumiranje alkohola može da uzrokuje pobačaj ili prevremeni porođaj. 

  • karakteristične crte lica
  • anomalije
  • neurološki problemi

Nekonzumiranje alkohola u trudnoći.