filteri close

Talasemija

Talasemija je nasledno oboljenje koje karakteriše poremećaj u proizvodnji hemoglobina koje uglavnom rezultira anemijom. Najteži oblici zahtevaju redovnu transfuziju krvi, a talasemija pogađa stanovnike Sredozemlja, Bliskog istoka, Indije, Podsaharske Afrike i jugoistočne Azije.

  • umor
  • slabost
  • nedostatak daha
  • bleda koža
  • žuta koža
  • razdražljivost
  • deformitet kostiju lica
  • usporen rast
  • bolne otekline
  • taman urin