filteri close

Infektivni eritem

Peta bolest ili infektivni eritem (erythema infectiosum) je akutna infekcija humanim parvovirusom B19. Najčešće pogađa decu uzrasta 4 do 12 godina ali i odrasli mogu oboleti. Širi se vazduhom, preko kijanja i kašljanja. 

Kod dece se razvija infektivni eritem. Kod odraslih nastaju artropatije. Kod imunodeficijentnih se javlja hronična anemija a kod već anemičnih nastaje aplastična kriza. 

Za vreme inkubacije koja traje desetak dana, pacijent je zarazan. Prvi simptomi bolesti su povišena temperatura, zapušen nos, zamor, bol u mišićima (mijalgije) i glavobolja.

Nakon toga se pojavljuje osip koji se prvo javlja na obrazima (“otisak šamara”) a zatim se širi na ekstremitete, trup i zadnjicu. Ostali simptomi su visoka temperatura, bol u zglobovima i privremena anemija (malokrvnost).

Simptomi se povlače spontano nakon desetak dana. Pacijentima obično nije potrebna nikakva posebna terapija. Savetuje se da uzimaju mnogo tečnosti i paracetamol za spuštanje temperature i ublažavanje bolova u telu. U težim slučajevima indikovani su antipiretici, analgetici i antiinflamatorna sredstva. Ne postoji vakcina protiv ove bolesti.

Dijagnoza infektivnog eritema se postavlja na osnovu kliničke slike i toka bolesti. 

Iako u suštini benigna, ova bolest može izazvati komplikacije kod pacijenata sa hemolitičkim anemijama (anemije koje dovode do razaranja eritrocita), onih sa oslabljenim imunitetom (npr. osobe oboljele od raka ili HIV pozitivne osobe), kao i kod trudnica (hidrops fetusa).

  • povišena telesna temperatura
  • zapušen nos
  • zamor
  • bol u mišićima
  • glavobolja
  • osip
  • bol u zglobovima
  • anemija

Nema posebne prevencije.