filteri close

Neuralgija, išijalgija, neuralgija lica

Neuralgija je bol koji se javlja u donjim ili gornjim ekstremitetima i može biti veoma jak i uporan. Bol je izazvan iritacijom ili povredom mešovitog ili senzitivnog neurona i može biti različitog intenziteta. Iako je u većini slučajeva uzrok nepoznat, neuralgija ponekad može biti posledica bolesti poput diskus hernije, herpesa zostera, tumora.

Išijalgija

Išijalgija je česta neuralgija koja je karakteristična po bolu duž zadnje strane noge. Bol se može prostirati od sedalnog dela sve do stopala, a pojačava se u stojećem položaju. Išijalgiju izaziva iritacija ili povreda išijadnog nerva. Često joj prethodi lumbago (bol u slabinskom delu kičme). Neki od uzroka išijalgije su izletanje međupršljenskog diska koji pritiska koren nerva, zatim artroza slabinskih pršljenova, prelom karlice, tumor. Uzrok mogu biti i nepravilno date injekcije.

Neuralgija lica

Neuralgija lica je karakteristična po jednostranom bolu koji se manifestuje u vidu silovitih i iznenadnih napada koji se mogu uporediti sa strujnim šokovima. Napadi mogu početi i nakon stimulacije određene regije kože. Bolni periodi se smenjuju s bezbolnim. Ponekad se mogu javiti i facijalni tikovi (trzanje mišića). Ovaj vid neuralgije posledica je iritacije ili povrede petog kranijalnog nerva koji inerviše lice. Najčešći je kod žena starijih od 50 godina. Iako su uglavnom nepoznatog porekla, uzrok neuralgija lica može biti pritisak krvnog suda na trigeminalni nerv. Neuralgija lica može biti i prateća pojava neke bolesti (tumor, infekcija, multipla skleroza, herpes zoster).

  • intenzivan bol
  • intenzivan bol u epizodama

Privremena imobilizacija (ležanje u krevetu, udlaga, Šancova kragna i sl.) analgetici, antiinflamatorni lekovi, fizioterapija. Ukoliko je poznat, mora se lečiti i uzrok neuralgije. Ponekad je neophodna hiruška intervencija u cilju desenzitizacije ili dekompresije nerva.