filteri close

Malarija

Malarija se prenosi ujedom komarca Anopheles, a njeni uzročnici su parazitski mikroorganizmi iz roda Plasmodium. Do periodičnih napada groznice dolazi prilikom razmnožavanja parazita u jetri i krvi. Ukoliko se ne leči, ova infektivna bolest može ozbiljno napasti organe i uzrokovati smrt. Ograničena je na tropska područja.

Malarični napadi

Periodični napadi groznice praćeni drhtavicom, znojenjem i slabošću karakterišu malariju. Do prvog napada dolazi nakon 8 do 30 dana od infekcije, a posle toga se napadi ponavljaju na svaka 2-3 dana. Cerebralna malarija je česta i obično fatalna komplikacija malarije uzrokovane parazitom  Plasmodium falciparum i ona može izazvati konvulzije, hipoglikemiju, probleme sa disanjem i komu.

  • groznica
  • drhtavica
  • glavobolja
  • mučnina
  • povraćanje
  • dijareja
  • žuta boja kože
  • veoma visoka temperatura
  • anemija

Ubijanje komaraca, zaštita od ujeda komaraca, preventivna terapija antimalaricima za vreme i nakon boravka u endemičnom području.