filteri close

Osteitis

Osteitis je upala kostiju koju uzrokuju bakterije. Razvija se posle direktne kontaminacije kosti, traume (otvorenog preloma, inficirane rane) ili se bakterija sa mesta infekcije do kosti prenosi krvotokom. Ukoliko je zahvaćena koštana srž, što se često događa, bolest se naziva osteomijelitisom. Ova bolest najčešće pogađa decu, adolescente i starije osobe, a oporavak je dugotrajan. Traje i do nekoliko nedelja.

 • toplota
 • crvenilo
 • imobilnost
 • umor
 • mučnina
 • opšta slabost
 • nevoljno hodanje kod dece
 • jak bol
 • oticanje zahvaćene kosti
 • drhtavica
 • hramanje kod dece
 • povišena temperatura

Čišćenje i dezinfekcija rana, naročito dubokih.