filteri close

Vakcinacija

Vakcinacija, jedno od najvećih dostignuća moderne medicine, predstavlja najuspešniju meru zaštite zdravlja od zaraznih bolesti kako kod pojedinca, tako i celog društva - kolektiva. 

Zahvaljujući uvođenju vakcinacije, zarazne bolesti koje su ranije uzrokovale česta masovna oboljevanja - epidemije, a koje su neretko izazivale teške komplikacije i smrt, sada se u modernim društvima skoro ili potpuno iskorenjene.

Vakcinacija je postupak unošenja uzročnika bolesti ili njihovih delova u organizam ljudi sa ciljem oponašanja prirodne infekcije i namernog izazivanja imunološke rekacije stvaranjem antitela, koja stvaraju otpornost organizam na određeni patogen. Kada se ljudski organizam posle vakcinacije susretne sa tim patogenom, reakcija je slična onoj kao kada se imunitet stiče prirodnim putem u slučaju oboljevanja. 

Uspešnost vakcinacije, ili stvaranje imunološkog odgovora organizma na određenu vakcinu zavisi od mnogih faktora, uključujući vrstu vakcine, uzrast i imunizacioni status primaoca.

Što se tiče načina izvođenja vakcinacije, najveći broj vakcina se daje u vidu ubrizgavanja, ali postoje i vakcine koje se daju preko mukoze digestivnog (npr. Oralne vakcine protiv poliomijelitisa i rotavirusa) ili respiratornog trakta (npr. Nazalna vakcina protiv influence).

Najčešće neželjene reakcije na vakcinaciju su blage i ne zahtijevaju nikakvo lečenje – mekše stolice nakon vakcinacije protiv dečje paralize, osip nakon vakcine protiv morbila ili kratkotrajna povišenost temperature.

  • mekša stolica
  • osip
  • povišena telesna temperatura
VESTI