filteri close

Rubeola

Rubeola je infektivna bolest koja pogađa većinom decu i adolescente. Izaziva je virus iz roda Rubivirusa. Najčešće se javlja u proleće. Obolela osoba je zarazna pet dana pre pojave ospe i 5 dana nakon prestanka. Prenosi se kapljičnim putem usled bliskog kontakta sa obolelim.

Klinička slika je blaga i nespecifična, a razlikuju se tri stadijuma bolesti:

kataralni stadijum – nakon perioda inkubacije koji traje 15-20 dana javlja se umereno povišena temperatura, a može se javiti i oticanje limfnih čvorova, glavobolja, upala grla i konjuktivitis.

osipni stadijum – u ovom stadijumu raste temperatura i pojavljuju se crvene tačkice (ospe). Prvo se pojavljuju na licu pa se šire na ostale delove tela. Ovaj stadijum obično traje 3-4 dana, a može i duže, naročito kod odraslih gde se pojavljuje i malaksalost i bolovi u  mišićima i zglobovima.

stadijum rekonvalescenije – u ovom stadijumu dolazi do postepenog pada temperature, povlačenja ospi i prestanka ostalih simptoma. 

Ova inače benigna bolest opasna je samo za trudnice koje nisu imunizovane na početku trudnoće, jer može izazvati ozbiljne anomalije ploda.

Terapija za lečenje rubeole nije potrebna. U izuzetnim slučajevima može se koristiti aspirin ili ostali antiinflamatorni preparati po preporuci lekara. 

  • povišena telesna temperatura
  • oticanje limfnih čvorova
  • glavobolja
  • upala grla
  • konjuktivitis
  • ospe
  • malaksalost
  • bolovi u mišićima i zglobovima

Prevencija od rubeole je vakcinacija.