filteri close

Aplastična anemija

Do aplastične anemije dolazi kada matične ćelije crvene koštane srži ne stvaraju dovoljno eritrocita. Ovaj redak tip anemije može biti uzrokovan toksičnim supstancama ili medicinskom terapijom (hemoterapija, radioterapija), a može prerasti u leukemiju.

  • slabost
  • umor
  • krvarenja
  • bleda koža
  • tačkasta krvarenja
  • hematom
  • povišena temperatura
  • sklonost ka infekcijama