filteri close

Aritmije - tahikardija, bradikardija, fibrilacija

Srčane aritmije predstavljaju poremećaj srčanog ritma. Mogu biti bezopasne, a mogu dovesti i do srčanog zastoja. Ispoljavaju se u više oblika: usporenje (bradikardija), ubrzanje (tahikardija), nepravilnost (ekstrasistole) ili nesinhronizovanost (fibrilacija). Nastaju usled koronarne bolesti, starenja, konzumiranja lekova ili stimulansa itd.

Bradikardija

Kada je srčani ritam sporiji od 60 otkucaja u minutu nastaje bradikardija. Kod sportista i kod starijih ljudi bradikardija je normalna pojava. Može biti posledica poremećaja u srčanoj električnoj aktivnosti (hipotireoza, infarkt miokarda), ali i uzimanja pojedinih lekova.

Tahikardija

Ubrzanje srčanog ritma na više od 100 otkucaja u minutu kod odraslih je tahikardija. Može biti normalna. Obično je to nakon fizičkog napora, snažnih emocija ili konzumiranja stimulansa (kofein). Može biti i posledica poremećaja srčane električne aktivnosti. Obično se izražava kroz palpitacije, a može biti i asimptomatska. Postoji i ventrikularna tahikardija koja predstavlja opasan oblik tahikardije i može uzrokovati ventrikularnu fibrilaciju.

Ekstrasistole

Ekstrasistole su preuranjene srčane kontrakcije koje se uglavnom ispoljavaju kao palpitacije. Uglavnom nisu opasne ako do njih dolazi ređe. Ako su učestale, mogu biti znak neke osnovne bolesti. Nekada mogu evoluirati u tahikardiju.

Fibrilacija

Fibrilacija je niz brzih i nesinhronizovanih kontrakcija srčanog mišića. 

Atrijalna fibrilacija

Atrijalna fibrilacija je čest problem. Karakterišu ga nepravilne kontrakcije pretkomora. Uglavnom se ispoljava u vidu palpitacija i osećaja gušenja i zadihanosti. Atrijalna fibrilacija se može ponekad javiti i u kombinaciji s nepravilnim i brzim kontrakcijama komora. Može biti prolazna, a kod starijih osoba uglavnom prerasta u trajnu.

Ventrikularna fibrilacija 

Ventrikularna fibrilacija je težak oblik srčane aritmije. Izaziva srčani zastoj. Ukoliko se ne primeni hitna defibrilacija (elektrošok), kroz nekoliko minuta nastupa smrt. Karakterišu ga potpuno nepravilne kontrakcije komora. Zbog tih kontrakcija komore ne mogu da ispumpavaju krv na adekvatan način. Ventrikularna fibrilacija može biti posledica infarkta miokarda ili drugog srčanog oboljenja. 

Srčani zastoj

Srčani zastoj se drugačije naziva i kardiorespiratorni arest. Predstavlja iznenadni prekid srčanih kontrakcija. Taj prekid dovodi do gubitka svesti kao i do respiratornog zastoja. Odsustvo pulsa je simptom srčanog zastoja. Može uzrokovati smrt za samo nekoliko minuta. Zbog toga zahteva hitnu reanimaciju (masaža srca, veštačko disanje, upotreba spoljnog defibrilatora).

  • lupanje srca
  • bubnjanje srca u grudima
  • neprijatan osećaj u grudima
  • slabost
  • otežano disanje
  • vrtoglavica
  • znojenje

Prevencija koronarne bolesti i srčane insuficijencije.