filteri close

Strabizam, razrokost

Strabizam ili razrokost je poremećaj paralelnog položaja vizuelnih osa za koje je specifičan otklon (bežanje) jednog ili oba oka. Bežanje oka je najčešće horizontalno i može ići ka unutra ili ka spolja. Ova bolest je česta kod dece. 

Vrste strabizma

Vertikalni strabizam je redak i često ide sa horizontalnim. Horizontalni strabizam može biti konvergentan i divergentan. Kod konvergentnog, oko skreće ka unutra i on je najčešći oblik strabizma pogotovu kod male dece. U većini slučajeva uzrok nije moguće utvrditi, on može biti nasledan ili povezan sa ametropijom ( problem sa fokusiranjem slike), paralizom okulomotornog mišića, traumom ili poremećajem oka. Divergentni strabizam karakteriše skretanje oka ka spolja i on se obično razvija posle prve godine života, ali može biti i povremen zbog umora, ili pri fokusiranju udaljenih objekata. Takođe, može nastati kao posledica hirurškog lečenja konvergentnog strabizma.

Lečenje strabizma

Lečenje se sastoji u korigovanju ametropije nošenjem naočara, a potom ponovnog uspostavljanja paralelnog položaja očiju i binokularnog vida putem optičke reedukacije primenom okluzivnog zavoja. Moguća je i operacija.

  • smanjena oštrina vida
  • otklon jednog oka u odnosu na drugo
  • problemi s trodimenzionalnim vidom