filteri close

Inkompatibilnost Rh faktora

Inkompatibilnost Rh faktora je pojava koja nastaje kada dve osobe imaju različite rezus faktore i njhova krv dođe u kontakt. To se na primer dešava prilikom transfuzije ili u trudnoći. Kod osobe s negativnim rezus faktorom (Rh-) pokreće se imuni odgovor stvaranjem antitela na rezus pozitivnu (Rh+) krv. Kod Rh- trudnice, inkompatibilnost rezus faktora se razvija nakon uzastopnih trudnoća u kojima su fetusi Rh+. To kod deteta izaziva ozbiljnu anemiju, tzv. hemolitičku bolest novorođenčeta. Ovaj problem se može sprečiti tako što se majci daju injekcije anti-Rh antitela.

Prva trudnoća

Kada Rh- žena i Rh+ muškarac začnu dete, moguće je da ono bude Rh +. Ako eritrociti fetusa uđu u majčinu krv, na primer, prilikom krvarenja za vreme porođaja imunosistem majke stvara antitela radi odbrane od eritrocita.

Naredna trudnoća

U narednoj trudnoći, majčina antitela napadaju eritrocite fetusa ako je fetus opet Rh+. To uzrokuje ozbiljnu anemiju koja može rezultirati otkazivanjem srca, edemom i smrću fetusa. Anemija kod novorođenčadi praćena je žuticom koja može da izazove trajno oštećenje mozga.

  • anemija
  • žutica
  • žutica kod novorođenčeta

Analiza krvi budućih roditelja. Ako imaju razlitite Rh faktore, redovno davanje antitela za vreme trudnoće.