Brax


Aktivna supstanca: Benzidamin hlorid

Brax® , 3 mg, komprimovana lozenga 

Aktivna supstanca, benzidamin, ublažava bol i ima izraženo protivzapaljensko i analgetsko dejstvo. Lako prodire u zapaljeno tkivo te ublažava simptome zapaljenja i otežanog gutanja. Brzo dolazi do popuštanja bola. 

Lek je namenjen za oromukozalnu upotrebu. 

Lek Brax komprimovana lozenga je namenjen za lokalnu upotrebu u ustima. Lozengu držati u ustima do potpunog rastapanja.

Lek Brax komprimovana lozenga se koristi za simptomatsku terapiju bola i iritacije u predelu usta i grla, koje se mogu manifestovati osećajem paljenja u ustima, crvenilom, otokom, poteškoćama u gutanju.- ako ste preosetljivi (alergični) na aktivnu supstancu ili na bilo koji drugi sastojak leka.

S' obzirom da lozenge kao farmaceutski oblik nisu podesne za primenu kod dece, ne treba ih davati deci mlađoj od 6 godina.

Dugotrajna upotreba benzidamina može da dovede do pojave preosetljivosti. U tom slučaju je potrebno da prekinete upotrebu benzidamina i da konsultujete lekara radi primene odgovarajuće terapije. 

Kod malog broja pacijenata se mogu javiti orofaringealne ulceracije (teže oštećenje sluzokože usne duplje i ždrela) kao posledica ozbiljnog oboljenja. Pacijenti kod kojih u toku 3 dana ne dođe do poboljšanja simptoma bolesti, moraju potražiti savet lekara ili stomatologa. 

Ne preporučuje se upotreba benzidamina kod pacijenata koji su preosetljivi na salicilnu kiselinu ili druge nesteroidne antiinflamatorne lekove (NSAIL).

Brax, komprimovane lozenge, pažljivo primenjivati kod pacijenata sa bronhijalnom astmom zbog moguće pojave bronhospazma. 

Preporučuje se da deca uzrasta od 6 do 11 godina lek uzimaju samo u prisustvu odraslih. 

Lek Brax, komprimovana lozenga ne sadrži šećer pa ga mogu koristiti pacijenti koji boluju od hiperglikemije ili zbog režima ishrane ne unose šećer. Sadrži aspartam kao zaslađivač.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Brax 

Brax komprimovane lozenge sadrže aspartam, izvor fenilalanina; te ih ne treba primenjivati kod pacijenata obolelih od fenilketonurije.

Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek,uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta, ako imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih. 

Nisu ispitivane interakcije leka Brax sa drugim lekovima kod ljudi.

Nisu poznate bilo kakve interakcije sa hranom ili pićima.

 

Lek Brax, komprimovana lozenga, ne treba primenjivati za vreme trudnoće i dojenja.

Pri pravilnoj upotrebi i pridržavanju uputstava za upotrebu nema dokaza o uticaju leka na sposobnost upravljanja motornim vozilom ili mašinama.

Način primene:

Za postizanje optimalnog terapeutskog efekta, komprimovane lozenge držati u ustima sve do potpunog rastapanja.

Lečenje ne sme da traje duže od 7 dana.

Doziranje

Odrasli i stariji pacijenti:

Po 1 lozenga 3 puta dnevno. 

Ne prekoračujte preporučenu dozu leka.

Ukoliko se vaši simptomi pogoršaju ili vam ne bude bolje posle 3 dana, obavezno se konsultujte sa lekarom!

Deca od 6-11 godina:

Mogu uzimati lek samo pod nadzorom odraslih. 

Deca do 6 godina:

S  obzirom na to da lozenge kao farmaceutski oblik nisu podesne za primenu kod dece, ne treba ih davati deci mlađoj od 6 godina.

 

Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Brax, komprimovane lozenge, nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa lekarom ili farmaceutom!

Nikada ne uzimajte dvostruku dozu da nadomestite to što ste propustili da uzmete lek!  

Prvom prilikom uzmite sledeću dozu leka.

 

Upotrebu leka Brax, komprimovana lozeng,a možete prekinuti kada poželite, bez ikakvih smetnji po vaš organizam.

Kao i svi lekovi i lek Brax može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne javljaju kod svih. 

Učestalost pojavljivanja: veoma česta (≥1/10);  česta (≥ 1/100, < 1/10);  povremena (≥ 1/1000, ≤ 1/100); retka (≥ 1/10000, ≤ 1/1000); veoma retka (≤ 1/10000), uključujući i izolovane slučajeve čija se učestalost ne može utvrditi iz dostupnih podataka. 

Gastro-intestinalni poremećaji:

retka (1/1000 – 1/10000): osećaj pečenja u ustima, suva usta. 

Imunološki poremećaji:

retka (1/1000 – 1/10000): reakcije preosetljivosti, nepoznata učestalost: anafilaktička reakcija. 

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji:

veoma retka (< 1/10000): laringospazam (otok grkljana). 

Poremećaji kože i potkožnog tkiva :

povremena (1/100 – 1/1000): osetljivost na svetlost (fotosenzibilnost), veoma retka (< 1/10000): angioedem (postepeno oticanje lica i jezika).

Ako primetite neko navedeno ili neko drugo neželjeno dejstvo, obratite se svom lekaru

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS).

Potražite neki drugi lek