Defrinol forte


Aktivne supstance: Pseudoefedrin, Ibuprofen

Defrinol forte je lek koji se koristi za ublažavanje zapušenosti nosa i sinusa, glavobolje, bola, zapaljenja, povišene temperature i drugih simptoma prehlade i gripa. Tablete u sebi sadrže pseudoefedrin-hidrohlorid koji je
tzv. dekongestiv koji ublažava zapušenost nosa i sinusa i ibuprofen koji spada u grupu nesteroidnih antiinflamatornih lekova i ublažava bol i glavobolju, smanjuje temperaturu i znakove zapaljenja.
Defrinol forte se primenjuje kod odraslih i dece starije od 12 godinaako ste alergični ili ste imali reakcije preosetljivosti (npr. astma, curenje iz nosa, oticanje lica, usana ili grla, osip po koži) prilikom uzimanja ibuprofena, aspirina, drugih nesteroidnih antiinflamatornih lekova
(NSAIL), pseudoefedrina ili ukoliko ste alergični na neku od pomoćnih supstanci u sastavu leka;
- ako već uzimate neki drugi lek za ublažavanje bolova (analgetik) kao što su ostali NSAIL;
- ako već uzimate aspirin (acetilsalicilnu kiselinu) u dozi većoj od 75 mg dnevno;
- ako uzimate ili ste koristili u poslednjih 14 dana lekove za terapiju depresije koji se zovu inhibitori monoaminooksidaze (MAO inhibitori);
- ako već uzimate neki drugi dekongestiv;
- ako uzimate triciklične antidepresive (koji se koriste u terapiji depresije);
- ako ste u poslednja tri meseca trudnoće;
- ukoliko imate ili ste ranije imali:
o insuficijenciju (slabost) srca, jetre ili bubrega;
o čir (ulkus) želuca, perforaciju (pucanje zida želuca) ili krvarenje iz digestivnog trakta;
o glaukom zatvorenog ugla (povišen očni pritisak);
o povišen krvni pritisak ili probleme sa cirkulacijom, feohromocitom (redak tumor nadbubrežne žlezde koji utiče na rad srca i krvni pritisak), šećernu bolest.

Pre primene leka, obavestite svog lekara ili farmaceuta
- ako pripadate grupi pacijenata kod kojih postoji povećan rizik od nastanka srčanog ili moždanog udara (npr. bolujete od šećerne bolesti, imate povišene vrednosti holesterola, pušač ste...);
- ako imate ili ste ranije imali:
o bronhijalnu astmu ili neku alergijsku bolest pluća;
o oboljenje jetre, bubrega, želuca ili creva (npr. ulcerozni kolitis ili Kronovu bolest);
o srčano oboljenje, moždani udar, oboljenje štitaste žlezde ili probleme sa prostatom (otežano ili učestalo mokrenje);
- ako bolujete od sistemskog lupusa (autoimuno oboljenje koje uzrokuje bolove u zglobovima, osip po koži i groznicu) ili slične bolesti;
- ako imate intoleranciju (nepodnošenje) na neke šećere;
- ako ste u prvih 6 meseci trudnoće;
- ako ste stariji od 65 godina (jer se češće javljaju neželjene reakcije).

Pre primene leka, obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste donedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i one koji se nabavljaju bez lekarskog recepta:
- niske doze aspirina, do 75 mg dnevno;
- antikoagulanse (lekove protiv zgrušavanja krvi, npr. varfarin);
- diuretike (lekove za izlučivanje tečnosti);
- furazolidin (antibiotik);
- lekove za srčana oboljenja (npr. digoksin, hinidin);
- antihipertenzive (lekove protiv visokog krvnog pritiska) kao što su gvanetidin, rezerpin, metildopa;
- kortikosteroide (antiinflamatorni lekovi npr. hidrokortizon);
- litijum (za lečenje poremećaja raspoloženja);
- metotreksat (za lečenje artritisa);
- zidovudin (za lečenje HIV-a);
- simpatomimetike (za tretman kongestije i astme);
- ciklosporin (lek za suprimiranje imunog odgovora, npr. nakon transplantacije);
- mifepriston (za prekid trudnoće);
- hinolonske antibiotike (za lečenje infekcija);
- antidepresive iz grupe inhibitora ponovnog preuzimanja serotonina (SSRI), npr. fluoksetin;
- antitrombocitne lekove (npr. klopidogrel);
- takrolimus (imunosupresiv).

Uzimanje hrane ne utiče na dejstvo leka Defrinol forte. Ne preporučuje se primena leka sa alkoholom zbog povećanog rizika od krvarenja iz gastrointestinalnog trakta. 

Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.
- Ibuprofen koji ulazi u sastav leka Defrinol forte pripada grupi lekova koji mogu nepovoljno da utiču na plodnost žena. Ovo dejstvo prestaje kada se prekine sa uzimanjem leka. Posavetujte se sa svojim lekarom pre uzimanja ovog leka ukoliko imate problem da zatrudnite.
- U toku prvih 6 meseci trudnoće lek možete uzeti samo nakon savetovanja sa lekarom.
- Lek se ne sme primenjivati u poslednja tri meseca trudnoće jer može da dovede do oštećenja ploda.
- Ako dojite, posavetujte se sa svojim lekarom pre uzimanja ovog leka.

Ne očekuje se uticaj leka na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama ukoliko se primenjuje preporučena doza. 

Uvek uzimajte Defrinol forte film tablete onako kako je propisano. Proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni kako treba uzimati lek.
Za kontrolu simptoma treba koristiti najmanju efektivnu dozu, tokom najkraćeg mogućeg perioda.
Lek se primenjuje oralno.
Odrasli i deca starija od 12 godina:
- Jedna film tableta, do maksimalno 3 tablete dnevno, po potrebi, u razmacima od najmanje 8 sati.
- Ne uzimajte više od 3 tablete u toku 24 sata.
- Ukoliko se simptomi ne povuku ili se pogoršavaju ili je za njihovo ublažavanje potrebno duže od 5 dana, treba da se posavetujete sa lekarom.
Defrinol forte film tablete ne primenjivati u lečenju dece mlađe od 12 godina

Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Defrinol forte nego što bi trebalo, odmah se obratite lekaru i ponesite sa sobom ovo uputstvo ili pakovanje leka.
Unošenje velikih doza leka Defrinol forte može da izazove nervozu, vrtoglavicu i nesanicu, glavobolju, povraćanje, pospanost i pad krvnog pritiska.

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadoknadite to što ste preskočili da uzmete lek!
Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek u uobičajeno vreme, ne nadoknađujte dozu predviđenu za taj dan, već nastavite sa uobičajenim režimom doziranja.

Ukoliko Vaše tegobe prestanu, možete prestati sa uzimanjem leka.
Ukoliko ne dođe do poboljšanja ili se Vaše tegobe pogoršaju, prestanite sa uzimanjem leka i javite se lekaru.
Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu. 

Kao i svi drugi lekovi i lek Defrinol forte može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.
Molimo Vas da obavestite svog lekara ili farmaceuta ukoliko primetite neko od dole navedenih dejstava ili neko dejstvo leka koje nije navedeno:
Neka neželjena dejstva mogu da budu ozbiljna. Prestanite sa uzimanjem leka i odmah potražite
medicinsku pomoć ako primetite neki od sledećih simptoma:
- krv u stolici;
- stolica crna kao katran;
- krv u povraćenom sadržaju ili sadržaj koji podseća na talog crne kafe;
- bol u grudima;
- otežano disanje, kratak dah, osip na koži (mogući plikovi ili ljuštenje kože), oštećenja sluzokože usne duplje, oticanje lica, jezika ili grla, svrab ili nastajanje modrica, ošamućenost, ubrzan rad srca,
zadržavanje tečnosti u organizmu (otečeni članci);
- ukočenost vrata praćeno glavoboljom, mučninom, povraćanjem, groznicom, dezorijentacijom, povećanom osetljivošću na jaku svetlost.
Prestanite sa uzimanjem leka i odmah obavestite svog lekara ako primetite bilo koji od sledećih simptoma:
- bol u stomaku, probleme sa varenjem, gorušicu, osećaj slabosti, povraćanje;
- žutu prebojenost beonjača i/ili kože, što može da ukazuje na problem sa jetrom;
- bol u grlu praćen visokom temperaturom;
- neobjašnjiva krvarenja i modrice, tešku iscrpljenost, simptome slične gripu;
- otežano mokrenje;
- brže i nepravilne, neravnomerne otkucaje srca;
- mišićnu slabost;
- halucinacije.
Ostala neželjena dejstva koja mogu da nastanu u toku primene leka su:
Povremeno:
- glavobolja;
- nesanica, razdražljivost, nervoza (anksioznost), podrhtavanje ruku;
- suva usta, žeđ, gubitak apetita.
Retko:
- proliv, gasovi ili zatvor (opstipacija).
Veoma retko:
- pogoršanje postojeće zapaljenjske bolesti creva (kolitis ili Kronova bolest).
Moguć je i povišen krvni pritisak.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta. 

Potražite neki drugi lek