Apaurin


Aktivna supstanca: Diazepam

Ovaj lek je na tržištu dostupan u jačinama od: 2 i 5mg

Apaurin pripada grupi lekova koji se zovu benzodiazepini. Lek Apaurin pomaže u lečenju anksioznosti, grčeva u mišićima i konvulzija (epileptičkih napada).

Lek Apaurin se koristi za:

Kod odraslih:

 • kratkotrajno olakšanje simptoma (samo 2-4 nedelje) kod teškog oblika anksioznosti koju karakterišu znojenje, drhtanje, osećaj zabrinutosti/strepnje, ubrzano lupanje srca, a koja se može javiti sama ili u kombinaciji sa nesanicom (insomnijom) ili mentalnim poremećajima,
 • pomaže u relaksaciji mišića pa se koristi kod spazama (grčeva) u mišićima i u cerebralnoj paralizi (bolest koja zahvata mozak i izaziva poremećaje u pokretima i ukočenost),
 • epilepsiju (koristi se u kombinaciji sa drugim lekovima),
 • kod pacijenata sa simptomima alkoholne apstinencije,
 • za opuštanje nervoznih pacijenata pre stomatološke intervencije.

Kod dece:

 • pomaže u smanjivanju napetosti i razdražljivosti koje su posledica cerebralne spastičnosti (stanje izazvano bolešću ili povredom mozga ili kičmene moždine koje karakteriše slabost, nekoordinisani pokreti i ukočenost),
 • pomaže u lečenju grčeva u mišićima izazvanih tetanusom (koristi se u kombinaciji sa drugim
 • lekovima).

I odrasli i deca mogu dobiti diazepam pre operacije radi smirivanja i sedacije. • ste alergični (preosetljivi) na diazepam ili druge benzodiazepine ili na bilo koju pomoćnu supstancu koja ulazi u sastav leka 
 • imate osećaj nedostatka daha ili otežano disanje
 • patite od depresije (sa ili bez anksioznosti) ili hiperaktivnosti
 • imate fobiju (strah od pojedinih objekata ili situacija) ili druge mentalne bolesti
 • imate miasteniju gravis (bolest koju karakteriše slabost mišića i lako zamaranje)
 • imate stanje pod nazivom sleep apnea (zastoj disanja tokom sna)
 • imate teško oštećenje jetre
 • imate porfiriju (nasledna bolest koju karakteriše stvaranje plikova po koži, bolovi u stomaku i poremećaji mozga i nervnog sistema)
 • planirate trudnoću ili ste trudni
 • ste ranije bili zavisni od alkohola ili od nekih lekova
 • imate problema sa srcem i plućima ili imate teško oštećenje bubrega
 • ste imali smrtni slučaj u porodici
 • u krvi imate nizak nivo proteina albumina (hipoalbuminemija)
 • imate poremećaj ličnosti
 • imate arteriosklerozu (slabiju prokrvljenost mozga)
 • ste osoba starije životne dobi (rizik od konfuzije ili nespretnost mogu uzrokovati padove ili
 • povređivanje)
 • ste pušač

Druga upozorenja:
Zavisnost - prilikom korišćenja ovog leka postoji rizik od razvoja zavisnosti, koji raste sa porastom doze i dužine lečenja. Rizik postoji i kod pacijenata koji su ranije bili zavisni od alkohola ili lekova.
Tolerancija - ukoliko nakon nekoliko nedelja primetite da Vam tablete pomažu manje nego na
početku terapije, obratite se Vašem lekaru.
Obustavljanje leka - lečenje treba prekidati postepeno. Apstinencijalni simptomi se mogu javiti i kada se lek Diazepam koristi u uobičajenim dozama i u kratkom vremenskom periodu. 

Ako niste sigurni da li se bilo šta od navedenog odnosi na Vas, razgovarajte sa lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate lek Apaurin.

Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i one koji se nabavljaju bez lekarskog recepta.

To je zbog toga što lek Apaurin može da utiče na način delovanja nekih drugih lekova. Takođe, neki drugi lekovi mogu da utiču na dejstvo leka Apaurin.

Ne preporučuje se istovremena primena sledećih lekova:
 • Natrijum oksibat (za lečenje poremećaja spavanja) - može doći do pojačanog efekta natrijum oksibata.
 • Inhibitori HIV-proteaze npr. amrenavir ili ritonavir (lekovi za lečenje HIV infekcije) - mogu da produže osećaj pospanosti ili da izazovu otežano disanje.
Obavestite Vašeg lekara ako uzimate neki od niže navedenih lekova. Vaš lekar će proceniti da li možete da ih uzimate zajedno sa lekom Apaurin:
 • antidepresive, anksiolitike, antipsihotike (za lečenje mentalnih problema npr. zotepin), antihistaminike (za lečenje alergije), opšte anestetike, lofeksidin (pomaže u oslobađanju simptoma ukoliko ste bili na terapiji opioidima), nabilon (za lečenje mučnine i povraćanja), hipnotike (lekove za spavanje), alfablokatore ili moksonidin (za snižavanje krvnog pritiska), mišićne relaksanse (npr. baklofen, tizanidin).
 • Uzimanje ovih lekova sa diazepamom Vas može učiniti veoma pospanim.
 • neke lekove protiv jakih bolova - ukoliko se uzimaju istovremeno sa diazepamom mogu dovesti do
 • euforije, što može izazvati želju za nastavkom uzimanja ovih lekova (stvaranja zavisnosti) ili Vas učiniti veoma pospanim.
 • disulfiram (za lečenje zavisnosti od alkohola). Uzimanje ovog leka sa diazepamom Vas može učiniti veoma pospanim i usporiti izlučivanje diazepama.
 • lekove za epilepsiju npr. fenobarbital, fenitoin, karbamazepin ili natrijum-valproat (diazepam može uticati na nivo ovih lekova u krvi).
 • cimetidin, omeprazol ili esomeprazol (za lečenje čira), kontraceptivi koji sadrže estrogen, eritromicin (antibiotik), antigljivične lekove (flukonazol, vorikonazol, itrakonazol, ketokonazol) ili izoniazid (za lečenje tuberkuloze), jer oni mogu usporiti izlučivanje diazepama iz organizma i pojačaju njegovo dejstvo.
 • rifampicin (za lečenje infekcija) ili teofilin (za lečenje astme), ovi lekovi mogu da ubrzaju izlučivanje diazepama iz organizma.
 • lekovi za snižavanje povišenog krvnog pritiska i za lečenje drugih srčanih bolesti (ACE inhibitori, antagonisti angiotezin II receptora, antagonisti kalcijumovih kanala, blokatori adrenergičkog neurona, beta-blokatori, diuretici, nitrati, hidralazin, minoksidil, natrijum-nitroprusid). Kod istovremene primene ovih lekova sa diazepamom može doći do pojačanog efekta na sniženje krvnog pritiska.
 • levodopu (za lečenje Parkinsonove bolesti), jer diazepam može promeniti dejstvo levodope.
 • antacide (lekovi koji smanjuju želudačnu kiselinu) mogu smanjiti resorpciju diazepama.
 • zidovudin (antiviralni lek) - diazepam ubrzava izlučivanje zidovudina iz organizma.

Nemojte piti alkohol dok koristite lek Apaurin. Alkohol može pojačati sedativni efekat leka Apaurin i učiniti da se osećate veoma pospano.

Sok od grejpfruta može povećati količinu diazepama u Vašoj krvi. Ukoliko ste starije životne dobi, imate cirozu jetre efekat leka Apaurin može biti pojačan, pa je potrebno da o tome obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.

Pića koja sadrže kofein mogu smanjiti efekat diazepama. 

Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Ne treba da koristite lek Apaurin ukoliko ste trudni ili planirate trudnoću. Ukoliko uzimate lek Apaurin u kasnijoj trudnoći ili tokom porođaja, Vaša beba može imati sniženu telesnu temperaturu, biti mlitava i imati
teškoće sa disanjem. Ukoliko se uzima stalno u kasnoj trudnoći, kod bebe se može razviti apstinencijalni sindrom.

Dojilje ne treba da koriste lek Apaurin.

Lek Apaurin može da izazove pospanost, zaboravnost i poremećaj koordinacije uporedo sa drugim neželjenim efektima koji utiču na svakodnevne aktivnosti.

Ne treba da upravljate motornim vozilima i rukujete mašinama za vreme terapije ovim lekom.

Lek Apaurin uvek uzimajte onako kako Vam je rekao Vaš lekar. Ne bi trebalo da lek Apaurin uzimate duže od 4 nedelje. Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni.

Način primene
Tablete progutajte cele, sa vodom.

Odrasli:

Lečenje anksioznosti ili mentalnih zdravstvenih problema: 5 mg-30 mg svakog dana, u podeljenim dozama.
Lečenje nesanice: 5 mg-15 mg pre spavanja.
Lečenje cerebralne paralize ili drugih spastičnosti: 5 mg-60 mg svakog dana, u podeljenim dozama.
Opuštanje mišića (kod grčeva mišića): 5 mg-15 mg svakog dana, u podeljenim dozama.
Dodatna terapija kod epilepsije: 2 mg-60 mg svakog dana, u podeljenim dozama.
Lečenje simptoma kod alkoholne apstinencije: 5 mg-20 mg, ukoliko je neophodno doza se može ponoviti nakon 2 - 4 sata.
Priprema za stomatološku intervenciju: 5 mg noć pre intervencije, 5 mg ujutru na dan intervencije i 5 mg dva sata pre intervencije.
Priprema za operaciju: 5 mg-20 mg.

Osobe starije životne dobi i iznemogli pacijenti:

Ukoliko ste osoba starije životne dobi ili ste iznemogli, možete biti osetljiviji na dejstvo leka Apaurin, npr. biti konfuzni (zbunjeni), pa Vam lekar može smanjiti dozu leka. Doza leka ne bi trebalo da bude veća od polovine doze za odrasle.

Ukoliko imate problema sa jetrom ili bubrezima, takođe možete dobiti manju dozu leka.

Ukoliko ste Vi (ili neko drugi) progutali veći broj tableta nego što je trebalo ili sumnjate da je dete uzelo lek, odmah se javiti lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Znaci predoziranosti mogu biti nespretnost i gubitak koordinacije, pospanost ili dubok san, otežan govor, nepravilan ili usporen rad srca, nekontrolisanipokreti očima, slabost mišića ili uzbuđenost. Izražena predoziranost može dovesti do kome, gubitka refleksa i otežanog disanja.

Ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste zaboravili da uzmete lek. Ukoliko ste zaboravili da uzmete dozu leka uzmite je što je pre moguće, a nakon toga nastavite sa uobičajenim režimom doziranja.

Nemojte samoinicijativno prekidati lečenje. Morate obavestiti Vašeg lekara, jer će Vas on savetovati da pre nego što potpuno prestanete sa uzimanjem leka postepeno smanjujete broj tableta. Ukoliko naglo prestanete sa uzimanjem leka možete osetiti neprijatna neželjena dejstva uključujući depresiju, nervozu, razdražljivost, znojenje, ubrzani ili nepravilni rad srca, grčeve mišića, drhtanje, gubitak apetita, mučninu ili povraćanje, grčeve u stomaku ili proliv. Ukoliko ste uzimali veliku dozu leka, možete biti zbunjeni ili imati neuobičajeno ponašanje. Pacijenti koji su u riziku od pojave konvulzija mogu biti osetljiviji na pojavu epileptičnih napada nakon obustavljanja leka.

Lek treba postepeno obustavljati, jer se u suprotnom, simptomi zbog kojih je lečenje započeto mogu ponovo javiti u još izraženijem obliku (rebound nesanica i anksioznost). Rizik od pojave ovih simptoma je veći
ukoliko se naglo prekine sa uzimanjem leka. Pored toga možete osetiti i promene u raspoloženju, anksioznost (zabrinutost/strepnja), nemir ili poremećaj sna.

Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.

Prekinite uzmanje leka i odmah se javite Vašem lekaru ukoliko se javi neki od sledećih simptoma alergijske reakcije, kao što su: svrab kože, ospa, otok lica, usana, jezika ili grla, ili otežano disanje ili gutanje.

Recite Vašem lekaru ukoliko primetite neko od sledećih neželjenih dejstava ili primetite neko koje nije navedeno:

 • pospanost, sedacija (umirenje), umor, nerazgovetan govor, ošamućenost, nestabilnost ili nespretnost i gubitak koordinacije (ovo se može javiti i nakon uzimanja samo jedne doze i biti prisutno i nekoliko narednih dana).
 • zbunjenost, gubitak pamćenja u toku nekoliko sati nakon uzimanja leka (anterogradna amnezija). Da bi ste smanjili rizik od ove vrste gubitka pamćenja, treba da, ukoliko je moguće, nakon uzimanja leka obezbedite 7-8 sati neprekidnog sna. Priviđanje stvari ili osećaja koji nisu stvarni (halucinacije), neprikladno ponašanje, problem sa koncentracijom, uznemirenost/iritabilnost, nemir, osećaj besa, uzbuđenje, emotivna otupelost, depresija sa samoubilačkim namerama, glavobolja, vrtoglavica, noćne more, nenormalne psihološke reakcije.
 • poremećaji krvi (možete imati bol u grlu, krvarenje iz nosa ili infekcije), poremećaj seksualne želje, poremećaj vida, nizak krvni pritisak, nelagodnost u stomaku, žuta prebojenost kože i beonjača (žutica).
 • spazam mišića/drhtanje ili slabost, otežano disanje.
 • otežano mokrenje, povećana količina pljuvačke, ginekomastija (povećanje grudi kod muškaraca).
 • zavisnost i zloupotreba leka

Potražite neki drugi lek