Aspirin tablete


Aktivna supstanca: Acetilsalicilna kiselina

Lek Aspirin 500 sadrži acetilsalicilnu kiselinu (aspirin). Acetilsalicilna kiselina je analgetik (otklanja bol) i antipiretik (snižava povišenu telesnu temperaturu).

Lek Aspirin 500 se uzima za simptomatsko lečenje povišene telesne temperature i/ili blagog do umerenog bola kao što je glavobolja, sindrom sličan gripu, zubobolja, bol u mišićima.

Lek Aspirin 500 je namenjen odraslima i adolescentima od 16 godina i starijima.

Morate se obratiti lekaru ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate još gore nakon 3 dana (u slučaju povišene telesne temperature) ili 3-4 dana (u slučaju bola). • Ako ste dete i/ ili adolescent do 16 godina, sa izuzetkom upotrebe leka u specifičnim indikacijama - sprečavanja tromboze pri hirurškim zahvatima na srcu.
 • Ako ste alergični na acetilsalicilnu kiselinu (aspirin) ili druge salicilate, ili na bilo koju drugu supstancu leka.
 • Ako ste ranije imali astmu ili alergijsku reakciju (npr. svrab, angioedem, jako zapaljenje sluzokože nosa, šok) koja je bila uzrokovana primenom acetilsalicilne kiseline ili sličnih lekova (posebno nesterodinim antiinflamatornim lekovima).
 • Ako imate čir na želucu ili crevima (uključujući dvanaestopalačno crevo).
 • Ako imate krvarenje ili rizik od krvarenja.
 • Ako imate teško oštećenje funkcije bubrega, jetre ili srca.
 • Ako uzimate metotreksat u dozi koja je veća od 20 mg nedeljno.
 • Ako ste na terapiji oralnim antikoagulansima (lekovi koji razređuju krv i time sprečavaju zgrušavanje krvi).
 • Posle petog meseca trudnoće (nakon 24 nedelje od prestanka ciklusa).

Ukoliko niste sigurni da li treba da uzimate ovaj lek, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

Razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Aspirin 500:

 • Ako uzimate druge lekove koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu (aspirin), da biste izbegli rizik od predoziranja.
 • Ako Vam se tokom dužeg vremena javljaju glavobolje nakon uzimanja velike doze leka Aspirin 500, ne povećavajte dozu, već zatražite savet od Vašeg lekara ili farmaceuta.
 • Ako redovno koristite lekove protiv bolova, posebno kombinacije nekoliko lekova protiv bolova, jer može doći do smanjenja bubrežne funkcije.
 • Ako imate nedostatak G6PD (glukoza 6 fosfat dehidrogenaza) enzima (nasledno oboljenje koje utiče na crvene krvne ćelije), jer povećane doze acetilsalicilne kiseline mogu dovesti do hemolize (razaranje crvenih krvnih zrnaca).
 • Ako ste ranije imali čir na želucu ili crevima, krvarenje u želucu ili crevima ili zapaljenje sluzokože želuca (gastritis).
 • Ako imate oštećenu funkciju bubrega ili jetre.
 • Ako imate astmu: kod nekih pacijenata, pojava napada astme može biti povezana sa alergijskim reakcijama na nesterodine antiinflamatorne lekove ili acetilsalicilnu kiselinu. U tom slučaju, upotreba ovih lekova se ne preporučuje.
 • U slučaju obilnih menstrualnih krvarenja.
 • Ako imate gastrointestinalna krvarenja nastala tokom lečenja (krvarenje u ustima, krv u stolici, crna boja stolice); morate prestati sa terapjiom i odmah zatražiti pomoć lekara ili hitne medicinske službe.
 • Ako istovremeno uzimate i lekove koji razređuju krv i sprečavaju zgrušavanje krvi (antikoagulansi). 
 • Acetilsalicilna kiselina povećava rizik od krvarenja čak i u malim dozama, čak i ako je uzeta nekoliko dana ranije. Recite svom lekaru, hirurgu, anesteziologu ili stomatologu u slučaju da imate hirurške intervencije, čak i one manje.
 • Acetilsalicilna kiselina menja koncentraciju mokraćne kiseline u krvi. Ovo se mora uzeti u obzir kod istovremene primene lekova koji se koriste u terapiji gihta.
 • Ne preporučuje se uzimanje leka tokom dojenja. 

Deca

Rey-ev sindrom (retka ali ozbiljna bolest koja primarno dovodi do oštećenja nerava i jetre) je primećen kod dece koja boluju od virusnih oboljenja, a kojima je primenjena acetilsalicilna kiselina. Zbog toga: 

 • u slučaju virusnog oboljenja kao što su grip ili male boginje kod dece, acetilsalicilna kiselina se ne sme primeniti bez prethodne konsultacije sa lekarom;
 • ako se pojave simptomi vrtoglavice ili nesvestice, neuobičajeno ponašanje ili povraćanje kod deteta koje je uzelo acetilsalicilnu kiselinu, obavestite svog lekara odmah.

Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

U nastavku teksta su korišćene sledeće definicije:

Acetilsalicilna kiselina se može koristiti za lečenje reumatskih poremećaja u visokim dozama (tzv. antiinflamatorna doza) koja se definiše kao: 1 g ili više kao pojedinačna doza i/ili 3 g ili više dnevno.

Acetilsalicilna kiselina se može koristiti za lečenja bola i povišene telesne temperature u dozama koje se definišu kao: 500 mg ili više kao pojedinačna doza i/ili do 3 g dnevno.

Ne uzimajte lek Aspirin 500:

 • ako se lečite metotreksatom u dozi koja je veća od 20 mg nedeljno. U tom slučaju, treba izbegavati primenu acetilsalicilne kiseline u visokim (antiinflamatornim) dozama, ili za lečenje bola i povišene telesne temperature,
 • ako se lečite oralnim antikoagulansima i u slučaju da ste ranije imali čir na želucu ili crevima. U tom slučaju, treba izbegavati primenu acetilsalicilne kiseline u visokim (antiinflamatornim) dozama, ili za lečenje bola i povišene telesne temperature.

Obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu pre upotrebe acetilsalicilne kiseline ukoliko uzimate:

 • oralne antikoagulanse sa acetilsalicilnom kiselinom kada se primenjuje za lečenje bola i povišene telesne temperature bez prethodnog prisustva čira na želucu ili crevima,
 • nesteroidne antiinflamatorne lekove sa acetilsalicilnom kiselinom u visokim (antiinflamatornim) dozama, ili za lečenje bola i povišene telesne temperature,
 • heparine u terapijskim dozama, ili kod starijih pacijenata (≥65 godina) sa acetilsalicilnom kiselinom u visokim (antiinflamatornim) dozama posebno za lečenje reumatskih poremećaja, ili za lečenje bola i povišene telesne temperature,
 • trombolitike (lekovi za razarenje nastalog krvnog ugruška),
 • klopidogrel (lek za sprečavanje lepljenja krvnih pločica),
 • tiklopidin (lek za sprečavanje lepljenja krvnih pločica),
 • urikozurike koji se koriste za lečenje gihta (benzobromaron, probenecid),
 • glukokortikoide (osim hidrokortizona kao supstituciona terapija) sa acetilsalicilnom kiselom u visokim (antiinflamatornim) dozama,
 • pemetreksed kod pacijenata sa blagim do umerenim oštećenjem bubrežne funkcije,
 • anagrelid,
 • lekove za povećano izlučivanje vode (diuretike),
 • inhibitiore angiotenzin konvertujućeg enzima, anatagoniste angiotenzin II receptora,
 • metotreksat u dozi od 20 mg ili manje nedeljno,
 • gastrointestinalne preparate, antacide i medicinski ugalj,
 • deferasiroks (za vezivanje gvožđa),
 • selektivne inhbitore ponovnog preuzimanja serotonina (citalopram, escitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin).

Da biste izbegli interakcije između lekova, upozorite svog lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate bilo koji drugi lek.

/

Ukoliko ste trudni ili dojite, sumnjate da ste trudni ili planirate trudnoću, pitajte svog lekara ili farmaceuta za savet pre nego što uzmete ovaj ili bilo koji drugi lek.

Trudnoća

U prvih pet meseci trudnoće treba da konsultujete svog lekara pre nego što uzmete ovaj ili neki drugi lek koji sadrži acetilsalicilnu kiselinu. Od početka šestog meseca trudnoće (nakon 24 nedelja od prestanka ciklusa), nikako ne smete uzimati ovaj lek, jer može ozbiljno naškoditi Vama ili Vašem detetu.

Dojenje

Ovaj lek može preći u majčino mleko. Kao mera predostrožnosti, lek Aspirin500 se ne preporučuje tokom dojenja.

Plodnost

Ovaj lek pripada grupi lekova koja može umanjiti plodnost kod žena. Ovaj efekat je reverzibilan pri prestanku uzimanja leka. 

Nema posebnih predostrožnosti.

Lek Aspirin 500 uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Odrasli:

Jedna do dve tablete, pri čemu razmak između doza mora iznositi najmanje 4 sata. Ukupna dnevna doza ne sme premašiti 6 tableta.

Stariji pacijenti (starosti iznad 65 godina):

Jedna tableta, pri čemu razmak između doza mora iznositi najmanje 4 sata. Ukupna dnevna doza ne sme premašiti 4 tablete.

Acetilsalicilna kiselina se bez konsultovanja lekara ne sme primenjivati duže od 3 dana za terapiju povišene telesne temperature, odnosno duže od 3-4 dana za terapiju bola.

Acetilsalicilna kiselina se mora primenjivati sa oprezom kod pacijenata sa oštećenjem funkcije jetre ili bubrega, kao i kod pacijenata sa problemima sa cirkulacijom (npr. slabost srca ili ozbiljna krvarenja).

Način primene

Oralna primena. Tablete uzimati sa velikom količinom tečnosti.

Adolescenti (uzrasta 16 godina i stariji):

Jedna do dve tablete, pri čemu razmak između doza mora iznositi najmanje 4 sata. Ukupna dnevna doza ne sme premašiti 6 tableta.

Lek Aspirin 500 se ne sme primenjivati kod dece uzrasta ispod 16 godina.

Tokom lečenja, moguće je da osetite zujanje u ušima, osećaj gubitka sluha, glavobolju, vrtoglavicu – ovo su tipični simptomi predoziranja.

Ukoliko posumnjate na predoziranje ovim lekom, prestanite sa lečenjem i odmah se obratite lekaru.

Ne uzimajte dvostruko veću dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu.

/

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Učestalost: nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka).

Moguća neželjena dejstva

Ovo su sve veoma ozbiljna neželjena dejstva i može Vam biti potreban hitan medicinski nadzor ili hospitalizacija. 

Odmah recite svom lekaru ili idite do najbliže bolnice ako primetite nešto od sledećeg:

 • krvarenje (krvarenje iz nosa, krvarenje desni, crvene tačkice ispod kože i sl.);
 • alergijske reakcije kao što su kožne erupcije, napadi astme ili oticanje lica uz poteškoće pri disanju;
 • glavobolja, vrtoglavica, osećaj gubljenja sluha, tinitus (zujanje u ušima), koji obično ukazuju na predoziranje;
 • krvarenje u mozgu;
 • bol u želucu;
 • krvarenje u organima za varenje; ovo se dešava češće pri uzimanju velikih doza;
 • povećanje vrednosti enzima jetre koje uglavnom prestaje nakon obustave terapije, oštećenje funkcije jetre (uglavnom ćelija jetre);
 • svrab, reakcije po koži;
 • Rey-ev sindrom (poremećaj svesti ili abnormalno ponašanje, ili povraćanje) kod dece koja boluju od virusnog oboljenja i uzimaju acetilsalicilnu kiselinu.

Potražite neki drugi lek