Buscopan obložene tablete


Aktivna supstanca: Hioscin butilbromid

Buscopan®, obložena tableta, 10mg, 

Aktivna supstanca leka Buscopan, hioscin-butilbromid, ima spazmolitičko dejstvo. Spazmolitički lekovi su oni koji opuštaju grčeve unutrašnjih organa, npr. organa za varenje, urinarnih i ženskih reproduktivnih organa i tako smanjuju bol. Koriste se za bolove usled kolika (stomačni bolovi koje karakterišu talasi jakog i slabog intenziteta bez precizno određene lokacije) i bolovi koji nastaju u gore navedenim organima. 

Buscopan se primenjuje u kratkotrajnoj terapiji spazma glatke muskulature u gastrointestinalnom i urogenitalnom sistemu (želudac, creva, žučna kesa, urinarni trakt). 

Takođe se koristi u slučajevima bubrežnih kolika, gastrointestinalnog spazma različitih organa, sindromu nervoznih creva i bolnih menstruacija.- ako ste alergični (preosetljivi) na hioscin-butilbromid ili neku drugu komponentu leka,

- ako patite od mijastenije gravis (bolest koju karakteriše izrazita slabost mišića ili čak nemogućnost kretanja tela),

- ako je prisutan megakolon (masivno proširenje debelog creva),

- ako imate glaukom uskog ugla,

- ukoliko ne podnosite neke vrste šećera, jer ovaj lek sadrži saharozu. 

Ukoliko niste sigurno da li se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, konsultujte Vašeg lekara pre primene leka.

Kada uzimate lek Buscopan, posebno vodite računa:

- ukoliko Vam srce ubrzano kuca,

- ako ste patili od zastoja u crevima ranije ili u slučaju sumnje na to,

- ako ste imali teškoće pri mokrenju ili u slučaju sumnje na to

- ako imate povišenu temperaturu.

Obratite se Vašem lekaru ukoliko se bilo koje od prethodnih upozorenja odnosi na Vas. 

Recite Vašem lekaru ako Vam uporno ne prolazi ili se pogoršava jak, neobjašnjiv bol u stomaku ili se pojavi sa simptomima kao što su povišena temperatura, mučnina, povraćanje, promene u pražnjenju creva, bolna osetljivost stomaka, smanjeni krvni pritisak, nesvestica ili krv u stolici. Vaš lekar će preduzeti odgovarajuće dijagnostičke mere da bi ispitao uzrok ovog bola u stomaku.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Buscopan 

Jedna obložena tableta od 10 mg sadrži 41.2 mg saharoze, što je 411.8 mg saharoze po maksimalno preporučenoj dnevnoj dozi. Ukoliko Vam je Vaš lekar saopštio da ne podnosite neke vrste šećera, obratite se Vašem lekaru pre uzimanja Buscopan 10 mg obloženih tableta.

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta. 

Pre upotrebe leka Buscopan obavestite svog lekara u slučaju da uzimate:

- tri- i tetraciklične antidepresive (za lečenje depresije),

- antihistaminike (za lečenje nekih alergijskih poremećaja),

- antipsihotike (lekovi koji smanjuju psihotične simptome mentalnih oboljenja, npr. fenotiazini i butirofenoni),

- beta-simpatomimetičke agense (za lečenje slabosti rada srca/ili astme),

- kinidin (za lečenje nepravilnog rada srca),

- amantadin (za lečenje Parkinsonove bolesti),

- dizopiramid (za lečenje nepravilnog rada srca) – ovaj lek može da utiče na pokretljivost organa za varenje, da ubrza pražnjenje želuca i spreči povraćanje,

- druga antiholinergička sredstva npr. ipratropijum ili tiotropijum (za lečenje hronične opstruktivne bolesti pluća) ili atropinu slične supstance, jer dejstvo ovih lekova može biti pojačano davanjem leka Buscopan.

Takođe, obavestite svog lekara ako uzimate metoklopramid (za lečenje povraćanja, mučnine ili poremećaja rada organa za varenje) jer i delovanje leka Buscopan i metoklopramida može biti smanjeno.

Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom. 

Kao mera predostrožnosti, ne preporučuje se uzimanje leka Buscopan tokom trudnoće i dojenja. 

Nisu rađena nikakva ispitivanja dejstva na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama. Međutim, tokom terapije tabletama Buscopan može se desiti da osetite neželjena dejstva kao što su poremećaj akomodacije (otežano fokusiranje). Prema tome, ako primetite poremećaj akomodacije, nemojte koristiti nikakve alate, niti upravljati vozilima i mašinama.

Uvek uzimajte Buscopan tačno onako kako Vam je naložio Vaš lekar. Ako niste sigurni, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet. 

Ako lekar nije drugačije propisao, preporučuje se sledeće doziranje: 

Odrasli: 2 tablete (20 mg) četiri puta na dan.

Ove obložene tablete treba progutati cele, sa dovoljno tečnosti.

Ako je potrebno da uzimate Buscopan svakodnevno, tokom dužeg vremenskog perioda, obratite se Vašem lekaru da ispita uzrok ovog bola u stomaku.

Deca od 6 do 12 godina: 1 tableta (10 mg) tri puta na dan. 

Nema dovoljno podataka o efikasnosti i bezbednosti primene leka Buscopan kod dece mlađe od 12 godina.

Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Buscopan nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom. 

Simptomi koje možete očekivati: suva usta, crvenilo na koži, poteškoće pri mokrenju, ubrzan rad srca, zatvor i poremećaj vida.

Ne treba da uzimate duplu dozu da nadoknadite dozu koju ste zaboravili. Jednostavno ćete uzeti sledeću redovnu dozu.

Buscopan treba uzimati samo kada je neophodno i treba prekinuti primenu nakon olakšanja simptoma. 

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa upotrebom leka, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Kao svi drugi lekovi i Buscopan može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

Mnoga od navedenih neželjenih dejstva mogu se pripisati antiholinergičkim svojstvima leka. Antiholinergička neželjena dejstva leka Buscopan obično su blaga i spontano se povlače.

Učestalost pojave neželjenih dejstava:

Veoma česta: češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek 

Česta:kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek 

Povremena: kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek 

Retka:kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek 

Veoma retka:ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek

Nije poznata:ne može se proceniti na osnovu raspoloživih podataka

Poremećaji imunog sistema

Povremena: kožne reakcije (npr.koprivnjača, svrab)

Nije poznata: anafilaktički šok, anafilaktičke reakcije, dispneja, ospa, crvenilo i druge reakcije preosetljivosti 

Srčani poremećaji

Povremena: ubrzani rad srca 

Gastrointestinalni poremećaj

Povremena: suva usta 

Poremećaj kože i potkožnog tkiva

Povremena: poremećaji znojenja 

Bubrežni i urinarni poremećaj

Retka: poteškoće pri mokrenju 

Može se javiti poremećaj vida (poremećaj akomodacije) i opstipacija.

Ukoliko neka neželjena dejstva postanu ozbiljna ili ukoliko uočite neka neželjena dejstva koja nisu ovde navedena, obavestite svog lekara ili farmaceuta.

 

Potražite neki drugi lek