Arcoxia


Aktivna supstanca: Etorikoksib

Ovaj lek je na tržištu dostupan u jačinama od: 30, 60, 90 i 120mg

• Arcoxia® je lek iz grupe selektivnih COX-2 inhibitora koji pripadaju porodici lekova koja se zove nesteroidni anti-inflamatorni lekovi (NSAIL).
• Arcoxia® pomaže da se ublaže bol i otok (upala) u zglobovima i mišićima kod osoba sa osteoartritisom, reumatoidnim artritisom, ankiloznim spondilitisom i gihtom.
Šta je osteoartritis?
Osteoartritis je bolest zglobova. Nastaje zbog postepenog trošenja hrskavice koja oblaže krajeve kostiju. Ovo
uzrokuje oticanje (upalu), bol, osetljivost, ukočenost i telesnu onesposobljenost – invalidnost.
Šta je reumatoidni artritis?
Reumatoidni artritis je hronična zapaljenska bolest zglobova. Ova bolest uzrokuje bol, ukočenost, oticanje zglobova i sve veći gubitak pokretljivosti u zglobovima koji su zahvaćeni bolešću. Bolest takoñe može da izazove upalu i u drugim organima u telu.
Šta je giht?
Giht je bolest za koju su karakteristični nagli i ponovljeni napadi veoma bolne upale i crvenila zglobova. Nastaje zbog taloženja mineralnih kristala (soli mokraćne kiseline) u zglobovima.
Šta je ankilozni spondilitis?
Ankilozni spondilitis je inflamatorna bolest kičme i velikih zglobova. • Ako ste alergični (preosetljivi) na etorikoksib ili bilo koji drugi sastojak leka Arcoxia® 
• Ako ste alergični na nesteroidne antiinflamatorne lekove (NSAIL), uključujući aspirin i COX-2 inhibitore 
• Ako imate aktivni čir na želucu ili krvarenje iz želuca ili creva.
• Ako imate tešku bolest jetre.
• Ako imate tešku bolest bubrega.
• Ukoliko ste trudni ili postoji mogućnost da ste trudni ili ukoliko dojite dete (videti deo "Trudnoća i dojenje").
• Ako imate manje od 16 godina.
• Ako imate zapaljensku bolest creva poput Kronove bolesti, ulceroznog kolitisa ili kolitisa.
• Ako vam je vaš lekar postavio dijagnozu srčanih problema uključujući umerenu ili tešku srčanu
insuficijenciju (popuštanje srca), anginu (bol u grudima), ili ukoliko ste prethodno imali srčani udar, operaciju na srcu radi postavljanja bajpasa (premošćenja), bolest perifernih arterija (loša cirkulacija u nogama ili stopalima zbog suženih ili začepljenih arterija), ili bilo koju vrstu moždanog udara
(uključujući mali tj. mini moždani udar, tranzitorni ishemijski napad ili TIA-engl.). Etorikoksib može blago povećati rizik od pojave srčanog i moždanog udara, zbog čega ovaj lek ne smeju da uzimaju osobe koje su već imale probleme sa srcem ili moždani udar.
• Ako imate visoki krvni pritisak koji nije kontrolisan lekovima (proverite kod svog lekara ili medicinske sestre ako niste sigurni da li je vaš pritisak dobro kontrolisan).
Ako mislite da se bilo šta od gore navedenog odnosi na vas nemojte da uzimate ovaj lek pre nego što se o tome
posavetujete sa vašim lekarom.

Arcoxia možda nije odgovarajući lek za vas ili će biti potrebno da vas vaš lekar redovno kontroliše za vreme lečenja ovim lekom, ukoliko se bilo šta od dole navedenog odnosi na vas:
• Ranije ste imali krvarenje u želucu ili čir na želucu.
• Dehidrirali ste, na primer zbog dugotrajnog povraćanja ili dijareje.
• Imate otoke zbog zadržavanja tečnosti u telu.
• Ranije ste imali srčanu insuficijenciju (popuštanje srca), srčani udar ili bilo koju bolest srca.
• Ranije ste imali moždani udar ili mali tj. mini moždani udar.
• Ranije ste imali visok krvni pritisak. Arcoxia® može kod nekih osoba da dovede do povišenja krvnog pritiska, a posebno kada se daje u visokim dozama, i vaš lekar će želeti da povremeno proveri stanje vašeg krvnog pritiska.
• Ranije ste imali bilo koju bolest jetre ili bubrega.
• Trenutno se lečite od neke infekcije. Arcoxia® može da maskira tj. da prikrije povišenu temperaturu koja
je znak prisustva neke infekcije.
• Vi ste žena koja pokušava da zatrudni.
• Vi ste starija osoba (na primer imate preko 65 godina).
• Imate dijabetes (šećernu bolest), visok holesterol ili ste pušač. Ova stanja mogu da povećaju vaš rizik od bolesti srca.
Ako niste sigurni da li se bilo šta od gore navedenog odnosi na vas nemojte da uzimate ovaj lek pre nego što se o tome posavetujete sa vašim lekarom koji će utvrditi da li je ovaj lek pogodan za vas.
Arcoxia® ima isto dejstvo i kod starijih i kod mlañih odraslih pacijenata. Ukoliko ste vi starija osoba (na primer imate preko 65 godina) vaš lekar će želeti da vas kontroliše na odgovarajući način. Nije potrebno da se doza leka prilagoñava kod starijih pacijenata. 

Molimo vas da obavestite vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko trenutno uzimate ili ste u skorije vreme uzimali bilo koje druge lekove uključujući i lekove koji se mogu kupiti bez lekarskog recepta, tj. koji se nalaze u slobodnoj prodaji.
Posebno, ukoliko trenutno uzimate bilo koji od dole navedenih lekova, vaš lekar će želeti da prati vaše stanje radi potvrde da li lekovi koje već uzimate deluju kako treba nakon što počnete da uzimate i lek Arcoxia:
• lekovi protiv zgrušavanja krvi (antikoagulansi), kao što je to varfarin
• rifampicin (antibiotik)
• metotreksat (lek koji potiskuje imunološke reakcije, a često se primenjuje kod reumatoidnog artritisa) • lekovi koji se koriste za kontrolu visokog krvnog pritiska i srčane insuficijencije (popuštanje srca), a koji se zovu ACE inhibitori i blokatori angiotenzinskih receptora, kao na primer enalapril i ramipril i losartan
i valsartan
• litijum (lek koji se koristi za lečenje nekih oblika depresije)
• diuretici (lekovi za mokrenje)
• ciklosporin ili takrolimus (imunosupresivi)
• digoksin (lek za lečenje srčane insuficijencije i nepravilnih otkucaja srca)
• minoksidil (lek za lečenje povišenog krvnog pritiska)
• salbutamol u obliku tableta ili rastvora za oralnu primenu (lek za astmu)
• pilule za kontracepciju
• hormonska supstituciona terapija
• aspirin, rizik od pojave čira na želucu je veći ako uzimate lek Arcoxia® zajedno sa aspirinom
- Kada se uzima istovremeno sa lekom Arcoxia® , aspirin mora da se uzima samo u malim dozama. Ukoliko trenutno uzimate male doze aspirina radi sprečavanja srčanog ili moždanog udara ne treba da prestanete sa uzimanjem aspirina pre nego što o tome
razgovarate sa vašim lekarom.
- Tokom lečenja lekom Arcoxia® ne smete da uzimate aspirin u visokim dozama niti smete da uzimate druge anti-inflamatorne lekove. 

Arcoxia® može da se uzima sa hranom ili bez nje.  

Arcoxia® tablete ne smeju da se uzimaju tokom trudnoće. Ukoliko ste trudni ili mislite da biste mogli biti trudni
ili ukoliko nameravate da zatrudnite ne smete da uzimate ovaj lek. Ukoliko tokom uzimanja leka zatrudnite odmah prestanite sa uzimanjem tableta i obratite se vašem lekaru. Obratite se vašem lekaru ukoliko ste nesigurni u vezi gore navedenog ili ukoliko vam treba neki savet.
Ne zna se da li se Arcoxia® izlučuje u majčinom mleku kod ljudi. Ako dojite dete ili planirate da dojite dete posavetujte se sa vašim lekarom pre nego što počnete da uzimate lek Arcoxia®
. Ako uzimate lek Arcoxia® ne smete da dojite dete.

Kod nekih pacijenata koji su uzimali lek Arcoxia® zabeleženi su slučajevi ošamućenosti i pospanosti.
Nemojte da upravljate motornim vozilom ukoliko se osećate ošamućeno ili pospano.
Nemojte da rukujete nikakvim alatima ili mašinama ukoliko se osećate ošamućeno ili pospano. 

Uvek uzimajte lek Arcoxia® onako kako vam je to savetovao vaš lekar. Ukoliko niste sigurni kako da uzimate ovaj lek posavetujte se sa vašim lekarom ili farmaceutom.
Arcoxia® tablete ne smeju da uzimaju deca ili adolescenti mlañi od 16 godina.
Arcoxia® tablete se uzimaju na usta jednom dnevno.
Ne uzimajte više od doze koja vam je preporučena za vašu bolest. Povremeno, vaš lekar će želeti da sa vama
porazgovara o vašem lečenju. Važno je da uzimate najnižu dozu koja vam pomaže da ublažite bol i ne smete da uzimate lek Arcoxia® duže nego što je to potrebno. Ovo je zbog toga što rizik od srčanog i moždanog udara može da se poveća sa dužom primenom leka, a posebno ako se lek uzima u visokim dozama.
Osteoartritis
Preporučena doza je 30 mg jednom dnevno. Ukoliko je to potrebno, doza se može povećati do maksimalno 60 mg jednom dnevno.
Reumatoidni artritis
Preporučena doza je 90 mg jednom dnevno.
Giht
Preporučena doza je 120 mg jednom dnevno, a sme da se daje samo tokom akutne bolne faze bolesti pri čemu je dužina lečenja ograničena na maksimalno 8 dana.
Ankilozni spondilitis
Preporučena doza je 90 mg jednom dnevno.
Osobe sa bolestima jetre
• Ako imate blago oboljenje jetre ne smete da uzmete više od 60 mg dnevno.
• Ako imate umereno oboljenje jetre ne smete da uzmete više od 60 mg svaki drugi dan ili 30 mg dnevno. 


Nikada ne uzimajte više tableta od one količine koju vam je preporučio vaš lekar. Ukoliko uzmete previše
Arcoxia® tableta odmah potražite lekarsku pomoć.

Veoma je važno da uzimate lek Arcoxia® tačno onako kako vam je vaš lekar propisao. Ako propustite (zaboravite da uzmete) dozu leka, nemojte da uzimate propuštenu dozu već samo nastavite sa uzimanjem redovne doze sledećeg dana. Ne uzimajte dvostruku dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu/tabletu.
Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi upotrebe ovog leka molimo vas da se obratite vašem lekaru ili farmaceutu. 

Nije primenjivo.  

Kao i svi drugi lekovi, Arcoxia® može izazvati neželjena dejstva, mada se ona ne pojavljuju kod svih pacijenata.
Ukoliko se kod vas pojave bilo koji od dole navedenih znakova odmah prestanite sa uzimanjem leka Arcoxia® i
odmah se obratite vašem lekaru:
• plitko, otežano disanje, bol u grudima, ili oticanje gležnja/nožnog članka – ako se ovi znaci pojave ili pogoršaju
• žuta prebojenost kože i očiju (žutica) – ovo su znaci problema sa jetrom
• jak ili neprestan bol u želucu ili crna obojenost stolice
• alergijska reakcija – koja može da uključuje probleme na koži poput ulceracija/rana ili plikova, ili oticanje lica, usana, jezika ili grla koje može da izazove otežano disanje.
Tokom uzimanja leka Arcoxia® mogu da se pojave sledeća neželjena dejstva:
Česta (koja se pojavljuju kod više od 1 na 100 osoba i kod manje od 1 na 10 osoba)
Slabost i umor, ošamućenost, glavobolja, simptomi slični prehladi, dijareja, gasovi, mučnina, smetnje u varenju
(dispepsija), bol u želucu ili osećaj neugodnosti u želucu, gorušica, izmenjene vrednosti testova krvi koji se tiču
stanja vaše jetre, oticanje nogu i/ili stopala zbog zadržavanja tečnosti (edem), povišeni krvni pritisak, palpitacije
(jako i ubrzano lupanje srca), pojava modrica.
Povremena (koja se pojavljuju kod više od 1 na 1000 osoba i kod manje od 1 na 100 osoba)
Nadutost, bol u grudima, srčana insuficijencija (popuštanje srca), srčani udar, moždani udar, mali tj. mini moždani udar (tranzitorni ishemijski napad), nepravilan rad srca (atrijalna fibrilacija), infekcije gornjih disajnih puteva, visoki nivoi kalijuma u vašoj krvi, izmenjene vrednosti testova krvi ili mokraće koji se tiču stanja vaših bubrega, promene u radu/pokretljivosti vaših creva uključujući zatvor, suva usta, čirevi/rane u ustima, izmenjen osećaj ukusa, gastroenteritis, gastritis, čir na želucu, osećaj mučnine (povraćanje), sindrom nadraženog creva, zapaljenje jednjaka, zamućen vid, nadraženost i crvenilo očiju, krvarenje iz nosa, zujanje u ušima, vertigo, povećani ili smanjeni apetit, povećanje telesne težine, grčevi/stezanje mišića, bol i ukočenost u mišićima,
nesanica, pospanost, utrnulost ili trnci, teskoba (anksioznost), depresija, smanjena koncentracija, gubljenje daha,
kašalj, oticanje lica, navale crvenila na licu, osip na koži ili svrab kože, infekcija mokraćnih puteva.
Retka (koja se pojavljuju kod više od 1 na 10 000 osoba i kod manje od 1 na 1000 osoba)
Niski nivoi natrijuma u krvi.
Veoma retka (koja se pojavljuju kod manje od 1 na 10 000 osoba)
Alergijske reakcije (koje mogu biti toliko ozbiljne da zahtevaju hitnu medicinsku pomoć) uključujući koprivnjaču, oticanje lica, usana, jezika i/ili grla koji modu da izazovu otežano disanje ili gutanje, bronhospazam (zviždanje u plućima ili plitko i otežano disanje), teške kožne reakcije, upala obloge želuca ili čir na želucu koji može da postane ozbiljan i može da dovede do krvarenja, problemi sa jetrom, ozbiljni bubrežni problemi, jako
povišenje krvnog pritiska, konfuzije, kao i da osoba vidi, oseća ili čuje stvari koje ne postoje (halucinacije).
Ukoliko se bilo koje od navedenih neželjenih dejstava pogorša i postane teško ili ukoliko uočite neko neželjeno
dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo vas da to kažete vašem lekaru ili farmaceutu.  

Potražite neki drugi lek