Dexomen


Aktivna supstanca: Deksketoprofen

Dexomen®
, 25 mg, granule za oralni rastvor
deksketoprofen

Dexomen je lek protiv bolova iz grupe nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL).
Koristi se kao kratkotrajna simptomatska terapija za ublažavanje akutnih bolova blagog do umerenog intenziteta, kao što su akutni bol u mišićima ili zglobovima, menstrualni bolovi (dismenoreja), zubobolja.Ako ste alergični (preosetljivi) na deksketoprofen-trometamol ili na neku od pomoćnih supstanci leka
Dexomena ( videti deo 6).
- Ako ste alergični na acetilsalicilnu kiselinu (aspirin) ili druge nesteroidne antiinflamatorne lekove;
-Ako ste imali napade astme, akutni alergijski rinitis (kratkotrajno zapaljenje sluznice nosa), polipe u nosu (izrasline u nosu kao posledica alergije), urtikariju (osip na koži), angioedem (otečeno lice, oči, usne ili jezik ili respiratorni distres) ili zviždanje u grudima nakon uzimanja aspirina ili drugih nesteroidnih antiinflamatornih lekova;
- Ako ste imali fotoalergijsku ili fototoksičnu reakciju (poseban oblik crvenila i/ili plikovi na koži koja je bila izložena suncu) prilikom upotrebe ketoprofena (nesteroidnog antiinflamatornog leka) ili fibrata
(lekovi koji smanjuju vrednosti masnoća u krvi);
- Ako imate ili ste imali peptički ulkus, krvarenje iz želuca ili creva ili imate hronične digestivne probleme (npr. loše varenje, gorušicu);
- Ako ste imali krvarenje iz želuca ili creva, ili njihovu perforaciju, koji su izazvani prethodnom upotrebom nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL) koji su korišćeni za lečenje bola;
- Ako imate bolest creva praćenu hroničnim zapaljenjem (Kronova bolest ili ulcerativni kolitis);
- Ako imate ozbiljnu srčanu insuficijenciju, umeren ili ozbiljan poremećaj rada bubrega ili ozbiljne poremećaje rada jetre;
- Ako imate poremećaj krvarenja ili poremećaj zgrušavanja krvi;
- Ako ste ozbiljno dehidrirani (izgubili ste dosta tečnosti) zbog povraćanja, dijareje ili nedovoljnog unosa tečnosti;
- Ako ste u trećem trimestru trudnoće ili dojite; ;
- Ako imate manje od 18 godina života

Ako imate alergiju, ili ako ste imali alergijske smetnje u prošlosti;
-Ako imate ili ste imali probleme sa bubrezima, jetrom ili srcem (hipertenzija i/ili zatajenje srca), kao i sa zadržavanjem tečnosti;
- Ako uzimate diuretike ili ste dehidrirani sa smanjenim volumenom plazme zbog prekomerenog gubitka tečnosti (npr. kod prekomernog mokrenja, proliva ili povraćanja);
Ako imate srčane probleme, ako ste preživeli moždani udar ili mislite da imate povišen rizik za nastanak ovih stanja (na primer ako imate povišen krvni pritisak, diabetes ili povišen holesterol ili ako ste pušač)
posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.Lekovi kao što je Dexomen mogu biti povezani sa malo povećanim rizikom od srčanog udara („infarkt miokarda“) ili moždanog udara. Svi rizici se povećavaju sa upotrebom veće doze leka ili produženim trajanjem terapije. Nemojte prekoračiti preporučenu dozu leka ili trajanje terapije.
- Ako ste starije životne dobi veća je mogućnost pojave neželjenih dejstava . Ako dođe do ispoljavanja bilo kog neželjenog dejstava, odmah se posavetujte sa Vašim lekarom ili farmaceutom;
- Ako ste žena i imate problem sa plodnošću (Dexomen može da utiče na vašu plodnost, te ne bi trebalo da ga koristite ako planirate trudnoću ili sprovodite pretrage za ispitivaja plodnosti);
- Ako imate poremećaj stvaranja krvi i krvnih ćelija;
- Ako imate sistemski lupus eritematosus ili mešovitu bolest vezivnog tkiva (poremećaj imunog sistema koji zahvata vezivno tkivo);
- Ako ste u prošlosti imalu imali hroničnu zapaljensku bolest creva (ulcerozni kolitis, Kronova bolest);
- Ako imate ili ste imali neke druge probleme sa želucem ili crevima;
- Ako imate ovčije boginje (varičelu), zato što NSAIL mogu pogoršati infekciju;
- Ako uzimate druge lekove koji povećavaju rizik od peptičkog ulkusa ili krvarenja, npr. oralni steroidi, neki antidepresivi (iz grupe SSRI, tj. selektivne inhibitori preuzmanja serotonina), lekovi koji sprečavaju
zgrušavanje crvenih krvnih ćelija, kao što je aspirin ili antikoagulanse poput varfarina. U tim slučajevima, posavetujte se sa Vašim lekarom pre uzimanja leka Dexomen. Vaš lekar će Vam može preporučiti dodatni lek za zaštitu Vašeg želuca (npr. misoprostol ili lekove koji sprečavaju stvaranje želudačne
kiseline). 

Molimo Vas da obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta u slučaju da uzimate ili da ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lekove koji se izdaju bez lekarskog recepta. Ima lekova koje ne treba uzimati istovremeno i onih kojima treba promeniti dozu ako se uzimaju istovremeno sa nekim drugim lekom.
Uvek upozorite Vašeg lekara, stomatologa ili farmaceuta ukoliko ste koristili ili koristite neki od sledećih lekova istovremeno sa lekom Dexomen:
Kombinacije koje se ne preporučuju:
- acetilsalicilna kiselina (aspirin), kortikosteroidi ili drugi lekovi protiv zapaljenja
- varfarin, heparin ili drugi lekovi koji se koriste za sprečavanje stvaranja krvnih ugrušaka
- litijum, koji se koristi za lečenje određenih poremećaja raspoloženja
- metotreksat, koji se koristi za terapijureumatoidnog artritisa ili raka
- hidantoini i fenitoin, koji se koriste za epilepsiju
- sulfametoksazol koji se koristi za terapiju bakterijskih infekcija
Kombinacije koje treba primenjivati sa oprezom:
- ACE inhibitori, diuretici, beta blokatori i antagonisti angiotenzina II, koji se koriste za terapiju visokog krvnog pritiska i drugih problema sa srcem
- Pentoksifilin i okspentifilin, koji se koriste za terapiju hroničnih venskih ulkusa
- Zidovudin, koji se koristi za terapiju virusnih infekcija
- Aminoglikozidni antibiotici, koji se koriste za terapiju bakterijskih infekcija
- Hlorpropamid ili glibenklamid, koji se koriste za lečenje šećerne bolesti
-
Kombinacije koje treba pažljivo razmotriti:
- Hinolonski antibiotici (npr. ciprofloksacin, levofloksacin), koji se koriste za lečenje
- bakterijskih infekcija
- Ciklosporin ili takrolimus, koji se koriste za lečenje bolesti imunog sistema ili kod transplantacije organa
- Streptokinaza i drugi trombolitički ili fibrinolitički lekovi, tj. oni koji se koriste za razbijanje krvnih ugrušaka
- Probenecid, koji se koristi kod gihta
- Digoksin, koji se koristi u terapiji hronične srčane insuficijencije
- Mifepriston, koji se koristi za prekid trudnoće
- Antidepresivi iz grupe selektivnih inhibitora preuzmanja serotonina (SSRI) Antitrombotici, koji se koriste za smanjenje agregacije trombocita i protiv stvaranja krvnih ugrušaka Ako imate nekih pitanja u vezi upotrebe drugih lekova sa lekom Dexomen, konsultujte Vašeg lekara ili farmaceuta. 

Ukoliko imate akutni bol, uzmite granule na prazan stomak, npr. najmanje 15 minuta pre obroka, jer to omogućava malo brži početak delovanja leka.

Dexomen se ne sme primenjivati u toku trećeg trimestra trudnoće ili perioda dojenja.
Obratite se Vašem doktoru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete bilo koji lek:
- recite svom lekaru ako ste trudni ili ako planirate trudnoću, jer Dexomen možda nije pravi lek za Vas.
- ne smete uzimati Dexomen ako dojite. Obratite se Vašem lekaru za savet

Dexomen može u određenoj meri uticati na Vašu sposobnost upravljanja motornim vozilima i mašinama, jer može da izazove vrtoglavicu, pospanost i poremećaj vida kao neželjena dejstva terapije. Ako primetite takva
neželjena dejstva, nemojte upravljati motornim vozilima ili mašinama dok simptomi ne prođu. Pitajte Vašeg lekara za savet.

Ne uzimajte lek Dexomen ako ste mlađi od 18 godina

Ne uzimajte lek Dexomen ako ste mlađi od 18 godina

U slučaju prekomernog unošenja ovog leka, odmah se obratite svom lekaru ili farmaceutu ili najbližem odeljenju hitne pomoći u najbližoj bolnici. Obavezno ponesite pakovanje ovog leka ili ovo uputstvo sa sobom

Nemojte uzimati dvostruku dozu da bi ste nadoknadili propuštenu dozu. Uzmite sledeću redovnu dozu u propisano vreme (u skladu sa delom 3 „Kako se lek Dexomen upotrebljava“).
Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. 

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Kao i svi lekovi, Dexomen može izazvati neželjena dejstva, iako se ona neće pojaviti kod svih.
Moguća neželjena dejstva navedena su u nastavku po verovatnoći učestalosti svoga pojavljivanja.
Kako je lista zasnovana na neželjenim dejstvima za Dexomen u obliku tableta, a Dexomen granule se resorbuju
brže od tableta, moguće je da učestalost pojavljivanja (gastrointestinalnih) neželjenih dejstava bude veća za
Dexomen granule.
U tabeli je prikazano koliko bolesnika može dobiti ta neželjena dejstva:
Česta neželjena dejstva Ispoljava se kod 1 do 10 na 100 pacijenata
Povremena neželjena dejstva Ispoljava se kod 1 do 10 na 1000 pacijenata
Retka neželjena dejstva Ispoljava se kod 1 do 10 na 10000 pacijenata
Veoma retka neželjena dejstva Ispoljava se kod manje od 1 na 10000 pacijenata
Česta: Mučnina i/ili povraćanje, bol u želucu, proliv, digestivni problemi (dispepsija).
Povremena: Osećaj vrtoglavice (vertigo), vrtoglavica, pospanost, poremećaj sna, nervoza, glavobolja,
palpitacije, napadi vrućine, stomačni problemi, zatvor, suvoća usta, nadutost, osip, umor, bol,
osećaj groznice i drhtavice, opšti osećaj slabosti (malaksalost).

Retka: Čir na želucu, perforacija ili krvarenje čira želuca (što se može videti kao povraćanje krvi ili
crna stolica), nesvestica, visok krvni pritisak, usporeno disanje, zadržavanje vode i periferni
otoci (npr. otečeni zglobovi), gubitak apetita (anoreksija), neuobičajene senzacije, osip koji
svrbi, akne, pojačano znojenje, bol u leđima, učestalo mokrenje, poremećaji menstruacije, problemi sa prostatom, poremećene vrednosti testova funkcije jetre (krvne
analize), akutni prestanak rada bubrega (akutna bubrežna insuficijencija).
Veoma retka: anafilaktička reakcija (reakcija preosetljivosti koja može dovesti i do kolapsa), otvorene rane na koži, ustima, očima i genitalnom području (Stivens-Džonsonov i Liel-ov sindrom), oticanje lica
ili oticanje usana i grla (angioedem), gubitak vazduha zbog sužavanja vazdušnih puteva (bronhospazam), nedostatak daha, ubrzan puls, nizak krvni pritisak, zapaljenje gušterače, oštećenje ćelija jetre(hepatitis), zamagljenje vida, zvonjenje u ušima (tinitus), osetljivost kože, osetljivost na svetlost, svrab, oštećenje bubrega, smanjen broj belih krvnih ćelija (neutropenija),
smanjen broj trombocita (trombocitopenija).

Odmah obavestite Vašeg lekara ako na početku terapije primetite bilo koja neželjena dejstva povezana sa želucem ili crevima (npr. stomačni bol, gorušica ili krvarenje), ukoliko ste prethodno patili od bilo kojih
neželjenih dejstava zbog dugotrajne upotrebe nesteroidnih antiinflamatornih lekova, a naročito ako ste starije životne dobi.
Prestanite da koristite Dexomen čim primetite osip na koži, ili bilo kakve lezije u usnim šupljinama ili na genitalijama, ili bilo koji znak alergije.
Tokom lečenja nesteroidnim antiinflamatornim lekovima prijavljeni su zadržavanje tečnosti i oticanje (posebno u člancima i nogama), povišeni krvni pritisak i srčana insuficijencija.
Lekovi kao što je Dexomen mogu biti povezani sa malo povećanim rizikom od srčanog udara ("infarkt miokarda") ili šlogom.
Kod pacijenata sa poremećajima imunog sistema koji zahvataju vezivno tkivo (sistemski eritemski lupus ili mešovita bolesti vezivnog tkiva) lekovi protiv zapaljenja mogu retko da izazovu groznicu, glavobolju i ukočenost vrata.
Ako neki od navedenih neželjenih efekata postane ozbiljan, ili ako primetite neke neželjene efekate koji nisu navedeni u ovom uputstvu za lek, obavestite svog lekara ili farmaceuta

Potražite neki drugi lek