Vitamin C


Aktivna supstanca: Askorbinska kiselina (vitamin C)

Vitamin C, rastvor za injekciju, 500 mg/5 mL. Pakovanje: ampula, 50 x 5 mL

Vitamin C (askorbinska kiselina), rastvor za injekciju je vitamin rastvorljiv u vodi. Namenjen je sprečavanju nastanka i lečenju skorbuta ili drugih stanja koja zahtevaju nadoknadu vitamina C, gde postoji težak nedostatak vitamina C ili je uzimanje tableta otežano.• Ako ste alergični na askorbinsku kiselinu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka

• Ako imate hiperoksaluriju (povećana koncentracija oksalne kiseline u urinu). To može dovesti do nastanka kamenja u bubregu.

Ukoliko se ovo odnosi na Vas obratite se svom lekaru ili medicinskoj sestri.

Obavestite svog lekara ukoliko:

• imate problema sa bubrezima,
• pušite,
• imate nedostatak enzima glukoza-6-fosfat dehidrogenaze.

Visoke doze askorbinske kiseline mogu izazvati hemolizu (razgradnju crvenih krvnih zrnaca).

Važne informacije o nekim sastojcima leka Vitamin C

Lek Vitamin C sadrži natrijum-metabisulfit (E223) supstancu koja retko može izazvati teške hipersenzitivne reakcije i bronhospazam, kao i manje od 1 mmol (23 mg) natrijuma po dozi, odnosno suštinski je bez natrijuma.

Kažite svom lekaru ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Obavestite svog lekara ako uzimate neki od sledećih lekova:

• aspirin,
• deferoksamin (za lečenje povećane koncentracije gvožđa),
• fenitoin (za lečenje epilepsije),
• neke lekove za smanjenje apetita (npr. fenfluramin),
• oralne kontraceptive koji sadrže estrogen,
• antibiotike (npr.tetracikline),
• gvožđe (kao suplement tj. dodatak ishrani),
• oralne antikoagulanse (protiv zgrušavanja krvi, npr. varfarin),
• flufenazin (za lečenje mentalnih poremećaja),
• antacide koji sadrže aluminijum (za poremećaje varenja).

Ukoliko se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, porazgovarajte sa svojim lekarom ili medicinskom sestrom.

Nemojte piti alkohol dok primate injekcije leka Vitamin C.

Recite svom lekaru ako ste trudni, nameravate da zatrudnite ili dojite. Vitamin C u dozi većoj od 1 g dnevno ne treba da se uzima tokom trudnoće pošto je nepoznato dejstvo visokih doza na fetus.

Vitamin C se izlučuje mlekom, ali nema dokaza štetnog delovanja na bebu.

Malo je verovatno da će Vitamin C uticati na sposobnost upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama.

Vitamin C, rastvor za injekcije će Vam primeniti zdravstveni radnik.Vaš lekar će proceniti koja je odgovarajuća doza za Vas. 

Vitamin C se primenjuje parenteralno tj. i.v. ili i.m. 

Odrasli i stariji

od 0,5 do 1 g dnevno za skorbut, od 200 do 500 mg dnevno kao preventivna terapija (sprečavanje nastanka skorbuta). 


Deca

od 100 do 300 mg dnevno za lečenje skorbuta ili 30 mg dnevno za preventivno lečenje.

S obzirom da se ovaj lek primenjuje u zdravstvenoj ustanovi, malo je verovatno da ćete dobiti suviše malo ili suviše mnogo leka. Međutim, ukoliko mislite da ste dobili veću dozu leka obratite se svom lekaru. Visoke doze leka Vitamin C mogu izazvati proliv i nastanak kamenja u bubregu, ako je urin kiseo. Doze od 600 mg dnevno i više mogu dovesti do učestalog mokrenja. 

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili medicinskoj sestri.

 

Kao i drugi lekovi, Vitamin C može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Neželjena dejstva uključuju proliv, povećano izlučivanje tečnosti i formiranje kamenja u bubregu, ako je urin kiseo. 

Prijavljivanje neželjenih reakcija 

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS).

 

Potražite neki drugi lek

VESTI