filteri close
Objavljeno: 01.11.2022. Image source: Foto: Pixabay/hpgruesen

banner-sidebar

Prema podacima sajta Air Visual, Beograd je danas treći najzagađeniji grad na svetu.

Kvalitet vazduha ocenjen je kao nezdrav, sa indeksom kvaliteta 158. Najveća zagađenost dolazi od PM2.5 čestica čija količina je 13,9 puta veća od one koja je prihvatljiva, prema mišljenu Svetske zdravstvene organizacije.

Foto: AirVisualAirVisual

Izvor: AirVisual